3-in-1-project moet Westland veiliger en bereikbaarder maken

woensdag 6 december 2017
timer 3 min
Door de ontwikkeling van de Greenport Westland, een internationaal opererende glastuinbouwcluster, is de verkeersdrukte in en om gemeente Westland de afgelopen tien jaar flink toegenomen. De provincie Zuid-Holland heeft als oplossing een 3-in-1-project opgezet, waarbij de drie pijlers veiligheid, verkeersdoorstroming en goede bereikbaarheid als uitgangspunt zijn genomen. Iv-Groep heeft het project uitgevoerd.

Met als blikvanger fietsbrug ‘De Snelbinder’, een brug die voorzien is van antivriesasfalt. De naam van de fietsbrug is afkomstig van een prijsvraag onder lokale scholieren, om hen alvast warm te maken voor het oplossen van de problemen rondom het fietsknelpunt. De fietsbrug bestaat uit drie delen van elk 100 meter. Deze komen samen op een middeneiland van het Vlietpolderplein. 

Beton en staal gaan perfect samen

Vanuit verkeerskundige overwegingen zijn de brugdelen zonder verdere tussensteunpunten op het verkeersplein aangebracht, door alle brugdelen te tuien vanaf een centrale kolom op het middeneiland. Omdat er te weinig budget beschikbaar was, zijn kolommen op het verkeersplein gerealiseerd. Bij één brugdeel is een vereenvoudigde tuiconstructie toegepast die wel binnen het budget paste, omdat er te weinig ruimte was voor het realiseren van een kolom.


Bij de Snelbinder is een betonnen brugdek aan de stalen kolom van de brug opgehangen. Dit bood uitkomst omdat deze materialen bij temperatuurschommelingen exact hetzelfde uitzettingsgedrag hebben, waardoor dit goed met elkaar combineert.

Innovatief antivriesasfalt

Het antivriesasfalt dat op het wegdek van de brug is aangebracht, zou tot -5°C ijsvrij blijven. Als onderdeel van een pilot is het asfalt op het wegdek aangebracht. Het onderhoud van antivriesasfalt is tevens voordeliger in onderhoud. De provincie Zuid-Holland stelt dat de realisatie- en onderhoudskosten met dit type asfalt 11 procent lager uitvallen over een periode van 20 jaar. Tevens blijkt uit berekeningen dat dit asfalt in de komende 20 jaar 5700 kilo minder CO2 uitstoot. Dit is een verlaging van 18 procent ten opzichte van traditioneel asfalt. 

Moeilijkheden

Het realiseren van de fietsbrug zorgde nog wel voor moeilijkheden, aangezien het Vlietpolderplein niet voor verkeer werd afgesloten. Kortstondige afsluitingen waren alleen ’s nachts mogelijk. Aannemer Van der Made stelde voor om het merendeel van het betonwerk ter plaatse te produceren en voor de delen boven de rijbanen slanke prefab betonschillen te maken, die dienst doen als permanente bekisting voor het rijdek. Deze schillen konden dan in de beschikbare nachtelijke uren van de afsluitingen als sluitstenen worden ingehesen tussen de overige betondekdelen. Met deze slimme methode was de vrije doorgangshoogte altijd gegarandeerd en de hinder voor het verkeer minimaal. 

Ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers 

De doorgaande fietsroutes rondom Westland liggen naast de provinciale wegen. Als onderdeel van het 3-in-1-project zijn drie kruisingen vervangen door drie turbopleinen.  Dit zijn wegen met aan elke zijde twee of meer rijstroken, met daartussen een grote rotonde. Er ontstonden door de realisatie van deze turbopleinen zoveel rijstroken dat het voor fietsers bijna onmogelijk werd om over te steken. Als oplossing zijn ongelijkvloerse kruisingen aangelegd en is op twee locaties een tunnel gerealiseerd. 

Iv-Groep