Afstemmen van werkzaamheden in de openbare ruimte

maandag 24 november 2014
timer 2 min
Tijdens de Dag van Verkeer & Mobiliteit op donderdag 27 november verzorgt Marcel Smeulders (gemeente Tilburg) een lezing waarin hij bespreekt op welke manier LTC bijdraagt aan het optimaliseren van werkprocessen in de afstemming van werken in de openbare ruimte.

Marcel is sinds 2003 werkzaam bij de gemeente Tilburg en werkt voor het Coördinatiepunt Weggebruik (CPW). Een van de doelstellingen van het CPW is het formeren van één loket voor alle activiteiten en werkzaamheden in de openbare ruimte, gericht op het veilig en bereikbaar houden van de openbare ruimte voor alle weggebruikers. In mei 2013 is een convenant gesloten tussen de gemeente Tilburg en de in de gemeente Tilburg actief zijnde netbeheerders met als doel om de samenwerking tussen beiden te verbeteren. Het gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden en het opstellen van een gezamenlijke meerjarenplanning zijn onderdelen van dit convenant. Het borgen van deze planmatige activiteiten in combinatie met het inzichtelijk maken van de geplande wegwerkzaamheden en evenementen, dient visueel gemaakt te worden in één afstemmingssysteem.

 

Softwareapplicatie LTC

Het CPW maakt hiervoor gebruik van LTC, de softwareapplicatie van Andes. Dit systeem is reeds een bron voor de landelijke afstemming tussen wegbeheerders en betrekt met de komst van de nieuwe module, LTC Meldingen & Vergunningen, ook de netbeheerders hierin. Het CPW communiceert middels dit integrale systeem alle werkzaamheden naar burgers, bedrijfsleven en nood- en hulpdiensten. Team Communicatie gebruikt het afstemmingssysteem om deze werkzaamheden ‘live’ te streamen op bestaande media (www.tilburg.nl en openbare gebouwen) om zo de laatste stand van zaken omtrent werkzaamheden met de burger te delen.

 

Meer weten? De lezing start om 13:30 uur in de Esdoornzaal. Gratis registeren voor de beurs en de lezing kan hier