Betere reisinformatie voor meer reiscomfort

maandag 4 november 2013
timer 4 min
Reizigers krijgen nieuwe informatiediensten tot hun beschikking. Een prijsvraag heeft vijf projecten opgeleverd waarmee reizigers hun reis bijvoorbeeld beter kunnen plannen. De winnaars krijgen financiële steun om hun project te realiseren.

Betere reisinformatie voor meer reiscomfort

Goed geïnformeerd op weg

Zodoende kunnen reizigers vanaf februari 2014 over verschillende nieuwe en verbeterde diensten beschikken. “Met de prijsvraag willen we de informatiediensten voor reizigers een stapje hoger tillen”, zegt projectleider Henk Driessen. “Het idee is dat goed geïnformeerde reizigers slimmer reizen. Dat leidt tot minder vertraging, een betere benutting van de wegen en tot meer comfort voor de reiziger!” Ook de steeds slimmere voertuigen helpen mensen vlotter van A naar B. Het vergroot bovendien de veiligheid op de weg en maakt steden beter bereikbaar en leefbaar.

Winnende projecten

Een jury van verkeerskundigen en gedragsdeskundigen heeft vijf ideeën voor nieuwe diensten gekozen die het de reiziger steeds makkelijker maken. De winnaars zijn:
Be Mobile NV
Mobile Ninja is een persoonlijke mobiliteiten-avatar voor onderweg en de community van alle reizigers in heel Nederland. Hij helpt hen om verplaatsingen betrouwbaarder, veiliger, milieuvriendelijker en goedkoper te maken. Mobile Ninja brengt verkeersadvies direct bij degebruiker. Een volledig gratis en gebruiksvriendelijke mobiliteitsdienst voor op je smartphone, op je internet browser, maar evengoed op het scherm in je auto.
Go About BV
Levert een reisplanner die rekening houdt met persoonlijke voorkeuren. Bijzonder is dat deze reisplanner in één oogopslag laat zien wat de reistijden zijn van verschillende alternatieven als de auto, het OV of de fiets. Daarbij kan deze planner combinaties maken tussen bijvoorbeeld het OV en de fiets of een rit deels met de auto en deels met het OV plannen. De reiziger ontvangt alerts als er wat aan de hand is met de geplande reis.
Goudappel Coffeng BV, Technolution BV en Bohemia BV
De file-ontwijkApp en website adviseert weggebruikers hoe en wanneer te vertrekken en geeft hulp bij gewijzigde omstandigheden onderweg. De kracht is de combinatie van een slimme routeplanner voor OV, auto en fiets met sociale interactie en game-elementen.
Innovactory en TomTom
TimesUpp zorgt ervoor dat automobilisten op tijd vertrekken. Ze worden niet meer verrast door ernstige vertragingen in het verkeer. Dit komt doordat de TimesUpp App, die gebruik maakt van TomTom Traffic, hen waarschuwt ‘als het tijd is’ zodat ze dan nog een slimme keuze kunnen maken. Vertrekken ze nu of wat later, is er een alternatieve route? Mogelijk kiezen ze vandaag eens voor het OV of de fiets. Hun persoonlijke reisassistent helpt hen hierbij.
VID Nederland BV
De Verkeers Informatie Dienst (VID) bouwt de bestaande website en app verder uit naar een meer gepersonaliseerde reis-assistent. Bovendien integreert de VID nieuwe informatiesoorten in de dienst, zoals een verwachting van de reistijd en informatie die een overstap naar het OV bij P&R-terreinen ondersteunt. De komende weken leveren de winnaars prototypes op en in februari 2014 zijn de diensten beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde is dat de informatiediensten na 2014 zonder overheidssteun in stand blijven. De indieners hebben daarom moeten aantonen dat er een markt is voor hun dienst. De behoeften en wensen van de reiziger zijn daarbij bepalend.

Advies op maat

De prijsvraag moest informatiediensten opleveren die betrouwbaar, actueel, gebruiksvriendelijk en gericht zijn op persoonlijke voorkeuren. Dat kan voor een forens bijvoorbeeld anders zijn dan voor een evenementenbezoeker of student. De nieuwe diensten kunnen deels vergelijkbaar zijn zodat de reiziger zelf kan kiezen welk systeem hij het prettigst vindt. Betere diensten zijn bijvoorbeeld mogelijk doordat verschillende bedrijven gaan samenwerken en door betere informatievoorziening over incidenten, snelheidsbeperkingen, werkzaamheden of evenementen.

Beter benutten

De prijsvraag In Car Informatiediensten is een initiatief van 10 regio’s die in het kader van Beter Benutten werken aan een betere bereikbaarheid. Dat zijn de regio’s Arnhem-Nijmegen, Brabant, Midden-Nederland, Maastricht, Groningen-Assen, Haaglanden, Zwolle-Kampen, Rotterdam, Twente en Leeuwarden. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is trekker van het project. Beter Benutten is een programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu waarbij Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Met een grotere inzet van nieuwe technologie kan de infrastructuur nog beter worden benut. De prijsvraag past daarnaast binnen het actieprogramma ‘Beter Geïnformeerd op Weg’ van I en M. Daarmee wil het ministerie een heldere publiek-private koers uitzetten voor de investeringen in reisinformatie en verkeersmanagement. Daarvan profiteert de reiziger en dit biedt daarnaast kansen voor de economie.