'Cloud fietsparkeertechnologie’ in Amsterdam

vrijdag 24 juni 2016
timer 1 min
Het fietsgebruik in Amsterdam is de afgelopen 20 jaar met meer dan 40 procent gegroeid. En deze groei zet door. Zo neemt het aantal fietsritten van en naar treinstations in 2020 naar verwachting met 25 procent toe. Het investeren in voorzieningen is echter achtergebleven bij deze groei, met als gevolg: uitpuilende fietsenrekken en te smalle fietspaden op de hoofdroutes in het centrum.

Door: Chloë Greve – HR Groep

Momenteel bevindt Amsterdam zich in een overgangsfase: de komende jaren moet flink in fietsvoorzieningen worden geïnvesteerd om de balans tussen vraag en aanbod naar fietsvoorzieningen te herstellen. Dit gebeurt enerzijds door stallingen bij te bouwen – 40.000 extra plekken in 2020 – anderzijds door te kijken naar oplossingen die zorgen voor het beter benutten van de bestaande fietsparkeerplekken. Om te kijken welke oplossing wel en niet werkt, zijn er zeven pilots gestart. Deze pilots richten zich onder meer op het duidelijker communiceren en het sneller vinden van een fietsparkeerplek. Ook wordt gekeken naar de inzet van nieuwe technologieën, waaronder de  Cloud fietsparkeertechnologie. 


Dit artike verscheen eerder in de juni-editie van Parkeer24. Lees hier het volledige artikel.