Cloud-iVRI: Delft brengt slimme verkeerslichten in de cloud

dinsdag 18 juli 2017
timer 3 min
Op drie kruispunten in Delft zijn verkeersregelinstallaties (VRI's) aangesloten op de cloud en stellen daarmee informatie beschikbaar voor weggebruikers. Met deze cloud-iVRI komt de implementatie van 'Talking Traffic' weer een stap dichterbij.

Op drie kruispunten in Delft bouwde Siemens Mobility in samenwerking met Sweco verkeerslichten om tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), die data versturen naar weggebruikers en ook zelf data van weggebruikers ontvangen. Deze iVRI’s zijn onlangs aangesloten op het landelijke overnamepunt (TLEX) dat real time data uit verkeerslichten doorstuurt naar de cloud-oplossing van Siemens (cloud-iVRI).

 

App-bouwers kunnen aansluiten op deze cloud-oplossing en ze gebruiken om hun klanten, de weggebruikers, via apps of het navigatiesysteem te voorzien van verkeersinformatie. Omgekeerd stuurt de cloud-oplossing data van verkeersdeelnemers door naar iVRI’s, die ze benutten om hun regeling aan te passen op het actuele verkeersaanbod. Diverse partijen hebben al aangegeven de data uit Delft te willen benutten.

Partnership Talking Traffic

Deze ontwikkelingen vinden plaats in het kader van Talking Traffic, een initiatief van overheid en bedrijfsleven om samen te komen tot slimme verkeerstoepassingen. Erik Smit, Sales Consultant bij Siemens Mobility: “Eén van de doelen is weggebruikers die een geregeld kruispunt naderen te informeren over de verwachte tijd tot het verkeerslicht op groen, rood of geel springt en snelheidsadviezen te geven. Op die manier verbeteren we de veiligheid en doorstroming van het verkeer en kunnen we het brandstofverbruik reduceren.”

Cloud-iVRI

Real time communicatie tussen VRI’s en weggebruikers is alleen mogelijk als het regelprogramma van VRI’s dit faciliteert. In Nederland worden verkeersinstallaties reactief geregeld via detectielussen in het wegdek. Het iVRI-concept maakt een proactieve regeling mogelijk. In samenwerking met Sweco bracht Siemens het regelprogramma van iVRI’s van de kast naar de cloud. Solution Manager Eddy Verhoeven: “We halen de complexiteit uit de kast en hevelen dit over naar de cloud. Hierdoor kunnen we de verkeersintensiteit voorspellen. Het door Sweco ontwikkelde regelprogramma voor VRI’s Smart Traffic is hier volledig op ingericht.”

Bedrijfszeker

Met het oog op de komst van zelfrijdende auto’s wordt een proactieve verkeersregeling steeds belangrijker. Smit: “Deze voertuigen moeten tot op de seconde weten wat er zich in hun omgeving afspeelt.” Via een softwareaanpassing kan Siemens haar ‘traditionele’ VRI’s snel ombouwen tot cloud-iVRI’s. Ondanks de afhankelijkheid van de mobiele of vaste netwerkinfrastructuur komt de functionaliteit nooit in het geding: cloud-iVRI’s gebruiken een zeer kleine bandbreedte en vallen bij een netwerkstoring automatisch terug op de bestaande regeling in de kast. Het actuele verkeersbeeld wordt dan ‘bevroren’ waardoor de VRI autonoom blijft functioneren.

Proof of concept prioriteit verlenen

In het kader van een proof of concept gaat Siemens binnenkort op een kruispunt in Helmond de volledige scope van cloud-iVRI testen. Naast wachttijdvoorspelling wordt prioriteit verleend aan bepaalde verkeersdeelnemers.

 

 

Op drie kruispunten in Delft kunnen weggebruikers via een app 'communiceren' met i-VRI's