De wereld van mobiliteit staat op het punt grondig te veranderen

dinsdag 29 januari 2019
timer 3 min
Talking traffic, MaaS, smart mobility. De wereld van mobiliteit staat op het punt grondig te veranderen en toch gaat het ook niet razendsnel. Eigenlijk kunnen we kop boven het interview met Patrick Duwel van Keypoint in het Trendboek van vorig jaar zo weer herhalen: 'Smart Mobility wordt zichtbaar'. Duwel: “Inderdaad.”

De digitalisering van een veelheid aan facetten van mobiliteit gaat door, vervolgt Duwel. “En dingen grijpen ook steeds meer in elkaar.” Die ontwikkeling past goed bij Keypoint. “De combinatie van ITS, verkeer en gedrag, is ons profiel, waarbij het ons met name gaat om de interactie tussen die disciplines. Onze vestigingen (in Utrecht en in Enschede) zijn ook bewust niet groter dan 20 à 25 mensen. Dat is een schaal waarop mensen nog van elkaar weten waarmee ze bezig zijn.”

MaaS krijgt vorm

Vooruitblikkend naar volgend jaar, voorziet Duwel dat de eerste pilots rond MaaS vorm krijgen. “Het is bij MaaS nog zoeken naar de rol van de overheid: waar wel en waar niet in sturen? Ik denk niet dat die rol is om een dataplatform op te zetten. Tegelijkertijd zou de overheid wél de regisseur moeten zijn die data-uitwisseling tussen de verschillende partijen mogelijk maakt. Wat die rol wordt, is dus nog een zoektocht. Je ziet het dilemma in het ‘deelfietsdebacle’. Als overheid wil je voorkomen dat er bedrijven fietsen op straat ‘neerkwakken’, maar tegelijkertijd zijn deelfietsen een meerwaarde voor de gehele ketenverplaatsing.”Patrick Duwel

Meer aandacht voor fiets

De aandacht voor de fiets ziet Duwel nog verder groeien in 2019. Met de FietsTelweek, waar Keypoint een van de initiatiefnemers van was, is veel waardevolle data verzameld die nog steeds te gebruiken is, benadrukt Duwel. “Die waarde zit met name in beleidstoepassingen. Zo kun je door data-analyse zien dat een olifantenpaadje een veel gebruikte fietsverbinding is. Recent hebben we in Utrecht de aanrijroutes naar verschillende fietsenstallingen onderzocht en combineren die data nu met andere data. Zo kunnen we onder meer voor MaaS kijken waar het fiets- en ov-netwerk op elkaar aansluit en geoptimaliseerd kan worden.”

Talking Traffic

Ook de uitrol van Talking Traffic in 2019 bevestigt de trend die Duwel benoemt: “We zien steeds meer intelligente VRI’s waar naast lusdata, ook floating car-data worden gebruikt. Gegevens over groene golven of de wachttijd bij VRI’s gaan ook terug naar de auto, onder meer via apps van Talking Traffic. Hét voorbeeld van integratie van verkeer, ITS en gedrag.”

Dit artikel is verschenen in het Trendboek MobiliteitLees ook:

Lees verder

Samen veilig op 1,5 meter afstand

25 sep om 16:24 uur
Nederland zoekt stap voor stap zijn weg terug uit de intelligente lockdown. Dit leidt tot een toename van…
Lees verder »

Prinsjesdag: 1,9 miljard euro voor wegen en spoor

15 sep om 15:52 uur
De komende jaren geeft het ministerie van IenW 1,9 miljard euro uit voor onderhoud en vervanging van wegen, spoor…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

Fietsen binnenkort verboden in deel centrum Den Haag

13 aug om 15:44 uur
Na de zomer is fietsen in een groot deel van de Haagse binnenstad verboden tussen 11:30 en de sluitingstijd van de…
Lees verder »

Nijmegen neemt maatregelen voor betere luchtkwaliteit

29 jul om 11:05 uur
Nijmegen neemt maatregelen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Zo worden er meerdere zero-emissiezones…
Lees verder »

Pilot N201: vrachtverkeer sneller en schoner dankzij iVRI’s

20 jul om 11:06 uur
Gedurende zes weken vóór de coronacrisis werd op de N201 over een traject van 14 kilometer van en naar Mijdrecht…
Lees verder »

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »