DELTA BLOC – SPECIALIST IN PASSIEVE VOERTUIGKERINGEN

woensdag 29 mei 2019
timer 4 min
Met een tevreden gevoel blikt hij terug naar het project dat vorig jaar landelijk veel aandacht kreeg: Busbrug Zwolle. “Alle credits voor BAM en ingenieursbureau ipv Delft voor het ontwerp, maar de oplossing voor de brugrandafscherming komt van ons, inclusief de plaatsing en montage. We konden meerdere mogelijkheden bieden maar gezamenlijk kwamen we met de specialisten van BAM tot de conclusie dat de DB 80 AS-A de juiste oplossing was voor dit Kunstwerk over het spoor.“
Kees Hanegraaf - sinds 2008 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van DELTA BLOC Nederland - vertelt dat Busbrug Zwolle een voorbeeld is van de kracht van Delta Bloc: ” Van ontwerp tot en met de uitvoering denken we mee in het proces.” Welke randvoorwaarden worden er gesteld naast de voertuigkeringseisen?  “Bij Design en Construct projecten is de beeldkwaliteitseis vaak een zwaarwegende factor. Dat mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de toe te passen voertuigkering. De kennis binnen de Delta Bloc organisatie van meer dan 50 geteste voertuigkerings-systemen in diverse prestatieklassen is bij dergelijke complexe projecten een belangrijke factor.”
 
De start van DELTA BLOC Nederland B.V. in 2008 ging moeizaam. Een gesloten niche markt van de wegenbouw met weinig interesse voor nieuwkomers.
ASI waarde, werkende breedte, prestatieklasse H4b…….. in 2008 werd hier niet over gesproken. Velen hadden geen idee wat deze begrippen inhielden. Stalen Nederlandse geleiderail was de standaard en als deze niet toegepast kon worden, werd de betonnen of stalen stepbarrier geplaatst.
Bij de permanente weginrichting werd alleen het aanrijdgevaar door personenauto’s  afgeschermd en  de afscherming van wegwerkzaamheden werd voor 100 % met stalen barriers uitgevoerd.

Tot het moment kwam dat DELTA BLOC in 2009 de smalle DB 65S betonbarrier voor wegwerkzaam-heden op de A1 Almelo –Duitse grens introduceerde. Een perfect product voor locaties waar weinig ruimte is voor het verkeer en de wegwerkzaamheden tóch veilig uitgevoerd moeten worden.
Hiermee was de eerste serieuze stap gezet voor nieuwe oplossingen in passieve verkeersveiligheid in Nederland.
 
Nieuwe ideeën, nieuwe technieken en een andere benadering. Een betonoplossing is niet zaligmakend, maar kan voor meer veiligheid zorgen dan in 2008 gedacht werd. Het is niet voor niets dat veel wegwerkzaamheden tegenwoordig afgeschermd worden met betonbarriers in plaats van staal. DELTA BLOC heeft niet de illusie dat de betonbarrier de stalen geleiderail gaat vervangen maar dat zij juist veelvuldiger ingezet gaat worden op díe locaties waar zij aantoonbaar een substantiële bijdrage kan leveren aan een veiligere weginrichting.
 
Anno 2019 wordt de geharmoniseerde NEN EN 1317 meer dan ooit gerespecteerd. Onze grootste wegbeheerder, Rijkswaterstaat, heeft haar richtlijnen ook hieraan aangepast. Dat komt de veiligheid ten goede en geeft de mogelijkheid aan wegontwerpers en architecten om verschillende oplossingen tegen elkaar af te wegen zonder de Nederlandse filosofie over een veilige bermafscherming los te laten. Dit beleid is consistent en duidelijk met dien verstande dat tegenwoordig het gevaar door het zwaardere voertuig uit de botsproef in acht wordt genomen.
 
DELTA BLOC Nederland is onderdeel van DELTA BLOC International en specialist op het gebied van zowel prefab als in situ barriersystemen voor verschillende inbouwsituaties. Alle DELTA BLOC producten zijn volledig met botsproeven getest en worden met CE markering geleverd conform NEN EN 1317.
Dit grote scala DELTA BLOC® systemen biedt wegontwerpers de mogelijkheid om, ook bij weinig ruimte, de weg, brug of tunnel veilig in te richten.
 
Behalve de standaard vrij op de weg opgestelde systemen levert DELTA BLOC:
  • Flexibele brugsystemen – geen krachtoverdacht aan de brugconstructie (H2 en H4b).
  • Starre brugsystemen – voor een smallere brugconstructie (H2 en H4b).
  • Starre constructies opgesloten in de asfalttoplaag – voor veilige midden-en zijbermafscherming met weinig ruimte voor de verplaatsing van de voertuigkering.
  • Barriers met geïntegreerde lichtmasten. 
  • Barriers met geïntegreerd geluidsscherm voor de prestatieklassen H2 en H4b. Deze elementen kunnen vrij opgesteld worden tot een hoogte van maximaal 4,5 meter, respectievelijk 6 meter. De geïntegreerde geluidsschermen kunnen met reflecterende of geluidsabsorberende panelen opgebouwd worden. Gedeeltelijk transparante panelen zijn tevens mogelijk.
 
Zie voor meer informatie: www.deltabloc.com/nl en Instagram: @deltablocnederland.
 
Dit artikel is eerder verschenen in GWW Totaal.
 
 

 

 

Lees verder

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov om 10:11 uur
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »

Rotterdam gaat voor plaatsen laadpalen samenwerken met andere gemeenten

4 nov om 11:58 uur
Rotterdam heeft de aanbesteding gepubliceerd voor nieuwe publieke laadpalen voor elektrische voertuigen. Het gaat…
Lees verder »

Haal die camerabeelden maar tevoorschijn

3 nov om 09:22 uur
Soms lijkt de openbare ruimte inmiddels vol te hangen met allerlei camera’s, toch kunnen ze ons op bepaalde…
Lees verder »

Maakt iVRI de verwachtingen waar?

13 okt om 10:10 uur
Je wordt het je pas bewust als je in het buitenland bij een verkeersregelinstallatie (VRI) staat te wachten. Er is…
Lees verder »

Duidelijke informatie laadpalen verplicht in 2021

13 okt om 07:05 uur
Vanaf juli 2021 is het verplicht voor exploitanten van publieke laadpalen om duidelijke en transparante informatie…
Lees verder »

De laadpaal op straat, kennis paraat?

12 okt om 11:53 uur
Wat was er eerder, de laadpaal of de elektrische auto? In 2020 kan de éen niet zonder de ander bestaan. Om de…
Lees verder »

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »