DELTA BLOC – SPECIALIST IN PASSIEVE VOERTUIGKERINGEN

woensdag 29 mei 2019
timer 4 min
Met een tevreden gevoel blikt hij terug naar het project dat vorig jaar landelijk veel aandacht kreeg: Busbrug Zwolle. “Alle credits voor BAM en ingenieursbureau ipv Delft voor het ontwerp, maar de oplossing voor de brugrandafscherming komt van ons, inclusief de plaatsing en montage. We konden meerdere mogelijkheden bieden maar gezamenlijk kwamen we met de specialisten van BAM tot de conclusie dat de DB 80 AS-A de juiste oplossing was voor dit Kunstwerk over het spoor.“
Kees Hanegraaf - sinds 2008 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van DELTA BLOC Nederland - vertelt dat Busbrug Zwolle een voorbeeld is van de kracht van Delta Bloc: ” Van ontwerp tot en met de uitvoering denken we mee in het proces.” Welke randvoorwaarden worden er gesteld naast de voertuigkeringseisen?  “Bij Design en Construct projecten is de beeldkwaliteitseis vaak een zwaarwegende factor. Dat mag echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de toe te passen voertuigkering. De kennis binnen de Delta Bloc organisatie van meer dan 50 geteste voertuigkerings-systemen in diverse prestatieklassen is bij dergelijke complexe projecten een belangrijke factor.”
 
De start van DELTA BLOC Nederland B.V. in 2008 ging moeizaam. Een gesloten niche markt van de wegenbouw met weinig interesse voor nieuwkomers.
ASI waarde, werkende breedte, prestatieklasse H4b…….. in 2008 werd hier niet over gesproken. Velen hadden geen idee wat deze begrippen inhielden. Stalen Nederlandse geleiderail was de standaard en als deze niet toegepast kon worden, werd de betonnen of stalen stepbarrier geplaatst.
Bij de permanente weginrichting werd alleen het aanrijdgevaar door personenauto’s  afgeschermd en  de afscherming van wegwerkzaamheden werd voor 100 % met stalen barriers uitgevoerd.

Tot het moment kwam dat DELTA BLOC in 2009 de smalle DB 65S betonbarrier voor wegwerkzaam-heden op de A1 Almelo –Duitse grens introduceerde. Een perfect product voor locaties waar weinig ruimte is voor het verkeer en de wegwerkzaamheden tóch veilig uitgevoerd moeten worden.
Hiermee was de eerste serieuze stap gezet voor nieuwe oplossingen in passieve verkeersveiligheid in Nederland.
 
Nieuwe ideeën, nieuwe technieken en een andere benadering. Een betonoplossing is niet zaligmakend, maar kan voor meer veiligheid zorgen dan in 2008 gedacht werd. Het is niet voor niets dat veel wegwerkzaamheden tegenwoordig afgeschermd worden met betonbarriers in plaats van staal. DELTA BLOC heeft niet de illusie dat de betonbarrier de stalen geleiderail gaat vervangen maar dat zij juist veelvuldiger ingezet gaat worden op díe locaties waar zij aantoonbaar een substantiële bijdrage kan leveren aan een veiligere weginrichting.
 
Anno 2019 wordt de geharmoniseerde NEN EN 1317 meer dan ooit gerespecteerd. Onze grootste wegbeheerder, Rijkswaterstaat, heeft haar richtlijnen ook hieraan aangepast. Dat komt de veiligheid ten goede en geeft de mogelijkheid aan wegontwerpers en architecten om verschillende oplossingen tegen elkaar af te wegen zonder de Nederlandse filosofie over een veilige bermafscherming los te laten. Dit beleid is consistent en duidelijk met dien verstande dat tegenwoordig het gevaar door het zwaardere voertuig uit de botsproef in acht wordt genomen.
 
DELTA BLOC Nederland is onderdeel van DELTA BLOC International en specialist op het gebied van zowel prefab als in situ barriersystemen voor verschillende inbouwsituaties. Alle DELTA BLOC producten zijn volledig met botsproeven getest en worden met CE markering geleverd conform NEN EN 1317.
Dit grote scala DELTA BLOC® systemen biedt wegontwerpers de mogelijkheid om, ook bij weinig ruimte, de weg, brug of tunnel veilig in te richten.
 
Behalve de standaard vrij op de weg opgestelde systemen levert DELTA BLOC:
  • Flexibele brugsystemen – geen krachtoverdacht aan de brugconstructie (H2 en H4b).
  • Starre brugsystemen – voor een smallere brugconstructie (H2 en H4b).
  • Starre constructies opgesloten in de asfalttoplaag – voor veilige midden-en zijbermafscherming met weinig ruimte voor de verplaatsing van de voertuigkering.
  • Barriers met geïntegreerde lichtmasten. 
  • Barriers met geïntegreerd geluidsscherm voor de prestatieklassen H2 en H4b. Deze elementen kunnen vrij opgesteld worden tot een hoogte van maximaal 4,5 meter, respectievelijk 6 meter. De geïntegreerde geluidsschermen kunnen met reflecterende of geluidsabsorberende panelen opgebouwd worden. Gedeeltelijk transparante panelen zijn tevens mogelijk.
 
Zie voor meer informatie: www.deltabloc.com/nl en Instagram: @deltablocnederland.
 
Dit artikel is eerder verschenen in GWW Totaal.
 
 

 

 

Lees verder

Brug Genua heropend

4 aug om 12:35 uur
De San Giorgo-brug, die de in augustus 2018 ingestorte Morandi-brug in Genua vervangt, is officieel geopend. De…
Lees verder »

Schoneluchtplan centraal bij onderhoud Utrechtse provinciale wegen

3 aug om 14:49 uur
Het onderhoudscontract voor de provinciale wegen in Utrecht is voor twee jaar gegund aan KWS, met optie voor…
Lees verder »

Plasticvanger in Schiedamse Wilhelminahaven moet voor schone oever zorgen

28 jul om 10:46 uur
De natuurvriendelijke oever in het getijdenpark bij de Wilhelminahaven in Schiedam is in mei 2020 opgeleverd. Nu…
Lees verder »

21 nieuwe laadpalen voor Center Parcs

27 jul om 11:47 uur
Orange Charging gaat 21 laadpalen plaatsen op locaties van Center Parcs en Sun Parcs. Het gaat om locaties in…
Lees verder »

51e Gebruikersdag: Coronamaatregelen veroorzaken nieuwe verkeersregeldilemma’s

29 jun om 16:32 uur
“We moeten meer weten over fiets- en voetgangers en ov-bezettingsgraden”
Lees verder »

Veilig voor fietsers en voetgangers

29 jun om 16:07 uur
Traffic-Care is vooral bekend van de Zebra-Safe fiets-/voetgangers-oversteekplaatsen. Er worden verschillende…
Lees verder »

De straat op maat

29 jun om 15:46 uur
Als ontwerpers van de openbare ruimte werken we aan aantrekkelijke, groene en bereikbare steden en dorpen. We zijn…
Lees verder »

Van Brienenoordbrug krijgt opknapbeurt

23 jun om 10:16 uur
Vanaf 2025 krijgt de inmiddels verouderde Van Brienenoordbrug een flinke opknapbeurt. De boogbrug richting…
Lees verder »