Dick Bruna-materiaal in de praktijk

maandag 7 augustus 2017
timer 3 min
Het vergroten van de verkeersveiligheid bij scholen is voor veel gemeenten een punt van aandacht. Waar in het verleden voornamelijk infrastructurele maatregelen werden toegepast, zetten gemeenten steeds vaker in op het beïnvloeden van gedrag. Twee praktijkvoorbeelden.

Uit het vorig jaar verschenen rapport van SWOV in opdracht van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ‘Beïnvloeding van snelheidsgedrag door nudging’, blijkt dat de aanwezigheid van een Dick Bruna-verkeersbord een positieve uitwerking heeft op het rijgedrag van automobilisten. Naar aanleiding van dit onderzoek besloten onder andere de gemeenten Halderberge en Hillegom om de attentieverhogende maatregelen toe te passen bij scholen.

Halderberge

De gemeente Halderberge is een gemeente met een groot buitengebied. Een groot aantal leerlingen dat in dat buitengebied woont, wordt met de auto naar school gebracht. De gemeente is daarom continu bezig met het optimaliseren van de verkeersveiligheid rondom deze scholen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de actieve afdeling van VVN Halderberge en met de scholen in de gemeente. Alle Halderbergse scholen hebben trouwens al het Brabants VerkeersveiligheidsLabel, waarmee zij uitdragen dat zij verkeersveiligheid hoog in het vaandel hebben staan.

 

Wethouder Jan Mollen: “Ik voel me zeer betrokken bij verkeersveiligheid in het algemeen en bij de veiligheid van schoolgaande kinderen in het bijzonder. De Dick Bruna-borden zijn zeer herkenbaar voor kinderen, doch ook voor de automobilist die de borden associeert met kinderen en daardoor snelheid mindert”.

Hillegom

Ook de gemeente Hillegom koos de herkenbare Dick Bruna-materialen voor het inrichten van de schoolomgevingen. Sommige scholen liggen in deze gemeente aan een drukke doorgaande weg en mogen best extra opvallen, zodat weggebruikers hierop worden geattendeerd. Zowel scholen als omwonenden gaven de voorkeur aan het Dick Bruna-meubilair. “De beelden associëren met kinderen”, zegt Mina Yarim van de gemeente Hillegom. “De gemeente heeft er bovendien bewust voor gekozen om de bewoners te betrekken in de keuze voor de kleurstelling van de hekwerken. Zij konden kiezen voor fellere of juist voor meer ingetogen kleuren. Het is maar net wat past bij de omgeving. Deze keuzevrijheid maakt het aanbod van de Dick Bruna-materialen zo extra aantrekkelijk.”  

 

Samenwerking is het sleutelwoord voor beide gemeenten. Het Dick Bruna-assortiment maakt deel uit van het programma ‘Leer in het Verkeer’ dat is ontwikkeld door Tjinco bv. Dit programma streeft naar een integrale aanpak voor het verhogen van de verkeersveiligheid, door fysieke maatregelen in de schoolomgeving te combineren met verkeerseducatie op scholen en het vergroten van de betrokkenheid van ouders.

Dit artikel is verschenen in Verkeer in Beeld 3/2017

Dick Bruna-meubilair op de Abellaan in Hillegom

Lees verder

Wat zijn de mobiliteitsplannen van de politieke partijen?

26 jan om 15:02 uur
De Tweede Kamerverkiezingen staan op 17 maart voor de deur. Wat zijn de verschillende politieke partijen van plan…
Lees verder »

Wat kunnen we leren van de coronacrisis leren over gedragsbeïnvloeding?

25 jan om 14:32 uur
Tijdens de persconferenties van minister-president Rutte valt het woord ‘gedrag’ voortdurend. Met het gegeven dat…
Lees verder »

De kracht die de boel in beweging bracht

13 jan om 15:34 uur
Mobiliteitsgedrag was altijd moeilijk te veranderen. Velen werkten de afgelopen jaren om mensen uit de auto en in…
Lees verder »

Online evenement over experiment Snuffelfiets: fietsend meten met sensoren

11 jan om 14:30 uur
Sinds juni 2019 brengen ruim 500 inwoners in de provincie Utrecht en een deel van Gelderland met een meetkastje op…
Lees verder »

Parkeerverguning tweede auto in Amsterdam fors duurder

6 jan om 14:45 uur
De gemeente Amsterdam wil het bezit van een tweede auto ontmoedigen. Daarom wordt een parkeervergunning voor een…
Lees verder »

GIS-experts leveren gemeentelijke data, verkeerskundige analyseert

22 dec 2020
Verkeersveiligheidsexperts van Antea Group en Royal HaskoningDHV helpen gemeenten bij het opstarten van…
Lees verder »

16 december: online RESOLVE-conferentie

8 dec 2020
Op 16 december 2020 organiseert het Interreg Europe-project RESOLVE de laatste online conferentie om de resultaten…
Lees verder »

Minister Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht

18 nov 2020
Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een nieuw tracébesluit voor de aanpassing van…
Lees verder »