Easypath dingt mee voor plek in Lab op Straat

vrijdag 12 juni 2015
timer 6 min
Samen met marktpartijen realiseren de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam de komende 20 tot 40 jaar woon- en werkgebieden in het stadshavengebied, waarbij de economische structuur van stad en haven verder wordt versterkt. Met de ontwikkeling van Stadshavens wordt vanuit een sociaaleconomische urgentie gewerkt aan de toekomstbestendigheid en concurrentiekracht van stad en haven. Onderdeel van deze immense stadsontwikkeling is het project Lab op Straat M4H, een test- en showstraat voor innovatieve producten waar bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten concreet samenwerken aan het verduurzamen van Rotterdam.

Het project ging op 30 maart 2015 officieel van start met vijf innovaties. Op dit moment wordt fase 2 van Lab op Straat in M4H verder uitgewerkt. Hiertoe worden de rotonde aan het begin van de Marconistraat en de fietspaden aangepast. Ook wordt onderzocht of Lab op Straat op andere locaties in de stad kan worden uitgerold, zodat het project kan fungeren als een grote Rotterdamse proeftuin waar innovaties op praktijkschaal kunnen worden toegepast. Verder heeft het project geleid tot de inrichting van een website, oftewel een innovatieplatform waar alle Rotterdamse innovaties in kaart worden gebracht en overzichtelijk worden gepresenteerd.

 

Lab op Straat M4H is op zoek naar meer producten, die bij succesvolle testen adaptatie in de rest van de stad kunnen krijgen. Er is zeker plek voor 30 tot 40 producten. Een van de inzenders is Easypath Nederland, ontwikkelaar en producent van het fietspadenconcept Easypath. Het bedrijf heeft als eerste in Europa een verwarmd, energieneutraal fietspadenelement ontwikkeld onder de merknaam Thermopath. Momenteel bevindt dit ‘verwarmde fietspadenconcept’ zich in de pilotfase. De eerste resultaten zijn positief.

 

Hoe sluit Easypath aan op de doelstelling van Lab op straat?

“We ontwikkelen in lijn met de innovatieve ambities van Rotterdam producten en technieken die bijdragen aan een groenere, schonere en gezondere omgeving”, stelt eigenaar Job van Roekel. “Zo hebben onze producten betrekking op innovatieve voet- en fietspaden, ijs- en sneeuwvrije openbare ruimten en wegdekken en zijn de elementen van prefab beton en daardoor geheel cradle to cradle. Hierdoor zijn we van mening dat Easypath Rotterdam de mogelijkheid biedt om duidelijk herkenbare onderhoudsvrije fietspaden te creëren, bijvoorbeeld door toplagen in elke gewenste kleur uit te voeren en aanzienlijk op kosten te besparen indien er onderhoud aan kabels en leidingen in de ondergrond dient te gebeuren.”

 

Nieuwe toepassingen

Easypath is continu op zoek naar innovatieve oplossingen en nieuwe toepassingen. In de toekomst wordt communicatie van het fietspad met de fietser steeds belangrijker. Als het om techniek gaat, ontwikkelt ook de fietsbranche zich. De fietser van tegenwoordig gaat hierdoor steeds sneller fietsen. Demografisch gezien krijgen we steeds meer ouderen die minder snel kunnen anticiperen, minder horen en minder zien. Om voor elke fietser de veiligheid te waarborgen, denkt het bedrijf na over de ontwikkeling van prefab aangebrachte voorzieningen. Denk aan zichtverbetering en energiebesparing op verlichting door reflecterende toplagen of markeringen aan de zijkanten van de elementen. Of snelheid remmende voorzieningen als 3D verkeersheuvelsimulatie, echte obstakels of wegversmallingselementen om fietsers tijdig te waarschuwen.

 

Over Thermopath

De basis van Thermopath wordt gevormd door de gekoppelde Easypath prefab betonnen elementen. Deze zijn ontwikkeld om de meest voorkomende ergernissen van wegbeheerders en fietsers weg te nemen. Denk aan hobbels, scheuren en losliggende tegels door opdrukkende boomwortels, of slecht bereikbare kabels en leidingen bij geasfalteerde fietspaden, waarbij openbreken de enige remedie is. Door grote prefab betonnen elementen te ontwikkelen die op een gepatenteerde manier worden gekoppeld, ontstaat een stabiele verharding. Boomwortels krijgen door de gelijkmatige drukverdeling voldoende tegenwicht en het elementenprincipe zorgt voor een altijd bereikbare ondergrond zonder dure reparatiekosten. De elementen zijn van een zeer hoge betonkwaliteit en voorzien van wapening. De spanningen die in het element optreden bij het belasten, worden geheel opgenomen door het beton. Daarnaast zijn de betonnen elementen onderhoudsvrij en 100 procent recyclebaar.

 

Wageningen heeft primeur

Wageningen heeft de primeur. Over een lengte van 50 meter liggen op fietspad ‘Onderlangs’ prefab betonnen elementen van Thermopath, voorzien van een buizensysteem waar water doorheen stroomt. In de zomer wordt door middel van rondpompen warmte vanuit de elementen naar diepgelegen (150 meter) aardlagen gebracht, waardoor deze opwarmen. In de winter vindt het omgekeerde proces plaats. Wanneer de weersomstandigheden erom vragen, komt de circulatie in het gesloten systeem op gang. De opgeslagen warmte wordt door de betonnen elementen geleid, waardoor deze opwarmen. Daardoor blijven ze sneeuw- en ijsvrij. Toch komt er meer bij kijken. Want wanneer gaat het sneeuwen of wanneer wordt vorst verwacht? Het opwarmen van beton kost tijd. Daarom is een samenwerking aangegaan met Meteo-Group. Aan het concept is techniek toegevoegd die ervoor zorgt dat er tijdig kan worden geanticipeerd op de aankomende weersomstandigheden. Het systeem reageert op de luchtvochtigheid en de omgevings- en fietspadtemperatuur. Aan de verfijning van deze techniek wordt momenteel gewerkt, zodat zo zuinig en efficiënt mogelijk met de opgeslagen warmte wordt omgegaan.

 

Resultaten

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Qua verwarmingstechniek zijn er inmiddels kleine aanpassingen gedaan, waardoor het betonelement meer gelijkmatig warmte afgeeft. Eind maart 2014 is het traject gerealiseerd. Het experiment loopt nog twee jaar. Die tijd zal gebruikt worden om nog meer rendement uit het concept te halen en verder te optimaliseren. Dit zal gebeuren onder andere door de integratie van softwarematige slimmigheden die anticiperen op de weersomstandigheden. Op die manier kan tijdig de ‘verwarming’ worden geactiveerd, waardoor gladde fietspaden definitief tot het verleden behoren. Dit is niet alleen een voordeel voor de fietsers. Begin dit jaar, bij de eerste ijzel, bleek al snel dat de spoedposten bij ziekenhuizen vollopen met mensen die een gebroken schouder, arm, pols, of been hebben. Maar ook het milieu heeft een voordeel, omdat er geen zout hoeft te worden gestrooid, zodat dit niet afstroomt naar de berm.

 

Ook voor snelwegen?

Easypath en Thermopath zijn geschikt voor langzaam verkeerwegen die worden belast met aslasten van maximaal 15 ton (150 kN). Dit maakt de elementen op dit moment niet geschikt voor snelwegen. Ook de warmte-koudetechniek is minder geschikt om onder asfaltwegen toe te passen, door de kortere levensduur en kans op spoorvorming. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Wellicht worden er alternatieven gevonden voor verwarmde snelwegen. Er ligt nog een hele nieuwe wereld open op dit gebied. Thermopath is wel geschikt voor de verharding bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bus-, tram-, en treinperrons, fietstunnels en taluds.

 

Het Thermopath in Wageningen

Lees verder

51e Gebruikersdag: Coronamaatregelen veroorzaken nieuwe verkeersregeldilemma’s

29 jun om 16:32 uur
“We moeten meer weten over fiets- en voetgangers en ov-bezettingsgraden”
Lees verder »

De straat op maat

29 jun om 15:46 uur
Als ontwerpers van de openbare ruimte werken we aan aantrekkelijke, groene en bereikbare steden en dorpen. We zijn…
Lees verder »

Van Brienenoordbrug krijgt opknapbeurt

23 jun om 10:16 uur
Vanaf 2025 krijgt de inmiddels verouderde Van Brienenoordbrug een flinke opknapbeurt. De boogbrug richting…
Lees verder »

Sweco levert GeoWeb-software aan Rijkswaterstaat

22 jun om 10:59 uur
Ingenieursadviesbureau Sweco gaat de komende 5,5 jaar GeoWeb-software leveren aan Rijkswaterstaat. Met GeoWeb…
Lees verder »

Het nieuwe normaal in binnenstad en dorpskern: hoe dan?

28 mei om 12:06 uur
Nu Nederland voorzichtig de eerste stappen uit de intelligente lockdown zet, neemt het aantal bewegingen ook weer…
Lees verder »

Podcast: een blokje om met XTNT

26 mei om 11:35 uur
Waarschijnlijk breng je momenteel veel tijd door achter je beeldscherm en ben je tegelijkertijd op zoek naar…
Lees verder »

Rotterdams experiment: meer ruimte voor fiets rondom Erasmusbrug

26 mei om 09:33 uur
In Rotterdam krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte rondom de Erasmusbrug om over te steken en voor te…
Lees verder »

Gratis webinar: Het nieuwe normaal in de fysieke leefomgeving

28 apr om 16:12 uur
Hoe komen we samen tot het nieuwe normaal in de fysieke leefomgeving? Wat spreken we af, met wie, voor wie? Leer…
Lees verder »