Fietsersbond blij met fietssnelweg Schiphol

donderdag 1 december 2011
timer 2 min
De Fietsersbond is verheugd dat de gemeente het voornemen heeft een snelfietsroute aan te leggen van Hoofddorp naar Schiphol. Hiermee zal een van de grootste knelpunten voor fietsers in de Haarlemmermeer worden opgelost.
Fietsersbond blij met fietssnelweg SchipholOnderzoek


De Fietsersbond pleit ervoor, deze snelweg door te trekken naar Aalsmeer en ook vanuit noordelijke richting Schiphol beter te ontsluiten voor met name fietsers uit Haarlem. Vorig jaar heeft de gemeente de Fietsersbond een onderzoek laten doen naar de fietsvriendelijkheid van met name Hoofddorp en Nieuw-Vennep, de zogenaamde Fietsbalans. De mogelijkheden voor fietsparkeren zijn geïnventariseerd en het fietsbeleid is tegen het licht gehouden. Dit met het oog op het deltaplan bereikbaarheid dat de gemeente opstelt en uitvoert. De fietsersbond: 'Het deltaplan geeft in navolging van de Fietsbalans een uitgebreid overzicht van de knelpunten en hindernissen waar de dagelijkse fietser mee geconfronteerd wordt. Het is teleurstellend om te zien dat veertig van deze problemen vervolgens blijven liggen. Van de 32,5 miljoen euro die de komende jaren daadwerkelijk wordt uitgetrokken voor mobiliteit, gaat er slechts 2,4 miljoen naar fietsvoorzieningen. De staat in geen relatie tot de rol die de fiets vervuld in het woon-werkverkeer.'

Zorgen


De bond maakt zich tevens zorgen over de daling van het aantal fietsers in de polder. Daar waar landelijk voor korte ritten 35 procent van de mensen de fiets neemt, is dit in Haarlemmermeer na een aanvankelijke stijging weer gedaald naar 31 procent.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Lees verder

Een mooi visitekaartje voor Wolvega

25 sep om 08:04 uur
Het stationsgebied in het Friese Wolvega was voorheen vooral op een verkeerskundige manier ingericht. Een weg…
Lees verder »

Rotterdam start experiment Veilige Schoolomgeving

15 sep om 14:55 uur
Om het veiliger voor kinderen te maken in de buurt van hun basisschool, start Rotterdam het verkeersexperiment…
Lees verder »

De kracht van verbinden

15 sep om 10:23 uur
Programmamanager voetgangersbeleid voor IenW en coördinator Platform Ruimte voor Lopen , Filip van As vertelt over…
Lees verder »

Nationale Omgevingsvisie geeft meer ruimte aan Rijksoverheid

14 sep om 11:29 uur
De Nationale Omgevingsvisie is toegezonden aan de Tweede Kamer. De Nationale Omgevingsvisie, kortweg NOVI, geeft…
Lees verder »

N381 in Drenthe voorzien van strakke reflectielijnen

10 sep om 13:08 uur
Bij het Drentse dorp Zweeloo heeft Triflex, in opdracht van provincie Drenthe en in samenwerking met Van Velsen…
Lees verder »

Aanleg Haagse Rotterdamsebaan gaat laatste fase in

7 sep om 10:25 uur
De Haagse Rotterdamsebaan, waarvan de Victorie Boogie Woogietunnel een groot deel uitmaakt, nadert zijn voltooiing…
Lees verder »

Voorbereidend werk A4 Haaglanden-N14 van start

1 sep om 09:52 uur
De komende vier jaar voeren Arcadis en Witteveen+Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat, de voorbereidende…
Lees verder »

Australische stad krijgt brug van Nederlandse makelij

31 aug om 10:32 uur
De Australische stad Perth krijgt een fiets- en voetgangersbrug van Nederlandse makelij. Ontwerp- en…
Lees verder »