Fietsparkeergedrag sturen met managementinformatie

vrijdag 18 november 2016
timer 3 min
Amsterdam heeft twee problemen met fietsen: ten eerste de parkeercapaciteit en het aantal fietsbewegingen en ten tweede het aantal weesfietsen (70.000 per jaar). Om dit op te lossen, werd onder andere een pilot in de fietsenstalling Paradiso gehouden met een managementinformatiesysteem.

Om de problemen met fietsen op te lossen organiseerde Amsterdam in oktober 2014 een Fietslab met stakeholders en leveranciers in de Westergasfabriek. Belangrijke doelstellingen die daaruit voortkwamen waren: vereenvoudig het vinden van vrije fietsplekken; optimaliseer het gebruik van fietsenstallingen; lever managementinformatie aan de beheerders van fietsenstallingen; zorg voor efficiëntere handhaving en voor minder foutgeparkeerde fietsen. HR Groep richtte zich op het bouwen van een managementinformatiesysteem in de stalling, die zorgt voor het optimaal vullen van de stalling maar die ook informatie geeft over hoe lang een fiets in de stalling staat, vertelt Jeroen Bolland. “Daardoor weet je namelijk of het wel of niet een weesfiets is.” Dit leidde uiteindelijk tot een druksensor in de fietsgoot, die niet alleen de aanwezigheid van de fiets registreerde, maar ook de duur van de aanwezigheid.” Als pilot werd dit in februari 2016 geïnstalleerd in de Paradisofietsenstalling, een overzichtelijke ‘pijpenla’ met 276 plekken. Daarbij is het zowel mogelijk om de data realtime uit te lezenals ook om achteraf managementinformatierapportages te maken. De pilot duurde tot eind september.

 

Uit het onafhankelijk onderzoek na afloop van de pilot kwam naar voren dat de druksensor een betrouwbaarheidspercentage van 96 procent heeft. Dankzij het managementsysteem, dat gekoppeld is aan de sensoren, ontvangt de fietser informatie over vrije stallingsplekken. Dee beheerder ontvangt informatie over de bezettingsgraad en over het aantal weesfietsen. Bolland: “De beheerder kan het managementinformatiesysteem ook gebruiken om de efficiency van de binnenkomende fietsers te optimaliseren. Dat is met name voor grote fietsenstallingen van belang. De beheerder stuurt aan waar fietsers kunnen parkeren door informatie op de display met rood (bezet) en groen (vrij) weer te geven.” De volgende stap volgens Bolland is om de vol/vrij informatie van fietsenstallingen te gebruiken om fietsers een keuze tussen stallingen te geven. “Die informatie kan vervolgens via een app beschikbaar komen voor fietsers. We hopen, omdat het open data zijn, dat de markt dit gaat ontwikkelen.”

 

Bolland zou het liefst zien dat fietsen getagd worden, zodat ze altijd zijn te volgen. “Daarmee koppel je de fiets aan de eigenaar en dat stuit nog op privacybezwaren.” Een andere wens is om de sensoren ook aan te brengen in fietsenrekken op straat.

Lees verder

Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

24 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een…
Lees verder »

Gemeenten nemen maatregelen tegen coronavirus

22 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Verschillende gemeenten in Nederland en België treffen maatregelen tegen het coronavirus. Na Amsterdam heeft nu…
Lees verder »

Zorgpersoneel mag gratis parkeren in Amsterdam

20 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam voert vanwege de coronacrisis een aantal maatregelen in voor ondernemers en zorgpersoneel.…
Lees verder »

'Niet iedere parkeerlocatie wordt een volwaardige hub'

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Wanneer is een mobiliteitshub succesvol te noemen?

12 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

'Voorlopig zie ik geen profijtelijke business voor een mobiliteitshub'

11 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Culemborg sluit als 100ste gemeente aan op het NPR

6 mrt om 13:22 uurtimer2 min
Culemborg is de 100ste gemeente die aansluit op het Nationaal Parkeerregister.
Lees verder »

Parkeervergunning moet misbruik gpk stoppen

5 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Inwoners en bezoekers van Utrecht die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart hebben vanaf de zomer…
Lees verder »