Living Lab Snelfietsroutes: de F59 tussen Den Bosch en Oss

maandag 3 oktober 2016
timer 3 min
Het realiseren van snelle fietsroutes alleen is niet voldoende: ze moeten ook worden gebruikt. Hoe bereik je de (mogelijke) doelgroep? Wat zijn goede voorbeelden van marketing van snelle fietsroutes? Welke 'lessons learned' volgen hieruit? Tijdens de sessie 'Betere marketing van fietsroutes: voorbeelden uit de praktijk' van het Symposium Snelle Fietsroutes (13 oktober) wordt hierop ingegaan. In dit artikel alvast een voorproefje.

“Het vinden van de behoeftes van gebruikers is van belang”, vertelt Louise Savelkoul van de SPARK campus. SPARK is het Living Lab Snelfietsroutes gestart met een snelle fietsroute tussen Den Bosch en Oss (F59). Tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes verzorgt Savelkoul samen met Michiel van der Hagen van de Greenport Bikeway de sessie ‘Betere marketing van fietsroutes: voorbeelden uit de praktijk’. In deze sessie wordt ingegaan op twee landelijke campagnes waarbij – naast de F59 – de Greenport Bikeway onder de aandacht wordt gebracht en het gebruik ervan wordt gestimuleerd. 

 

Gedragsstudie naar fietsen naar werk

De snelfietsroute Den Bosch-Oss is op 15 september 2016 geopend; het deel van Den Bosch naar Rosmalen is al langer klaar. “Tussen de partners SPARK campus, NHTV, Jeroen Bosch Ziekenhuis, provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch is een Living Lab gestart om de ontwikkeling van snelfietsroutes in de regio te onderzoeken”, vertelt Savelkoul. “Hierbij is voornamelijk gefocust op de vorm en het gebruik van snelfietsroutes.”

 

SPARK heeft hiervoor een gedragsstudie uitgevoerd naar fietsen naar het werk (zie de PDF onderaan dit artikel voor deze gedragsstudie). “De eerste stap in een living lab snelfietsroutes gaat over het vinden van behoeftes van gebruikers. Gebruikers ervaren snelfietsroutes verschillend, hoewel begrippen als snelheid en obstakelvrij fietsen lijken te domineren als versterking van een goede ervaring op snelfietsroutes.”

 

Wat komt er nog meer uit deze studie naar voren, wat zijn de bevindingen van de verschillende betrokken partijen en welke aanpak volgt hieruit? Dat en meer hoort u tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes.

 

Symposium Snelle Fietsroutes

Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer, maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt eraan te doen? 

 

De afgelopen maanden hebben - onder de vlag van de Tour de Force en FietsFilevrij - 12 provinciale werkssessies plaatsgevonden om deze vragen te beantwoorden. Tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes, op 13 oktober in Arnhem, worden de uitkomsten gedeeld, kansen en belemmeringen besproken en gezamenlijk acties geformuleerd.

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.snellefietsroutes.nl

 

Bekijk hieronder de PDF van de gedragsstudie: