Nieuw parkeersysteem Rijswijk functioneert, maar kan beter

maandag 1 oktober 2018
timer 2 min
Het systeem van gefiscaliseerd en digitaal parkeren, dat de gemeente Rijswijk per februari 2017 heeft ingericht, functioneert beter dan het vorige systeem, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit de beleidsevaluatie de gemeente na ruim anderhalf jaar presenteert.

In het verleden kende Rijswijk een gemengd systeem van vergunninghoudersparkeren (gebieden exclusief gereserveerd voor vergunninghouders en hun bezoekers) in combinatie met blauwe zones voor kort parkeren. Dit systeem was weinig flexibel en de parkeercapaciteit werd niet optimaal benut. Ook kende het systeem weinig opbrengsten (boetes zijn voor het Rijk) maar wel kosten.

Daarom is gekozen voor gefiscaliseerd en digitaal parkeren. De beleidsevaluatie licht toe waarom. Bij fiscaal parkeren gaan de parkeeropbrengsten naar de gemeente. Met deze opbrengsten kan de gemeente de parkeerplaatsen bekostigen (grondgebruik, voorzieningen, onderhoud) en de kosten voor handhaving. Kosten en opbrengsten zijn met elkaar in balans. Deze vorm van parkeerregulering geeft ook meer flexibiliteit. De gemeente kan per gebied de parkeertarieven en -parkteertijden regelen.

Digitale dienstverlening vergemakkelijkt en versnelt het verkrijgen van een parkeervergunning. Van de digitale dienstverlening wordt nu volop gebruik gemaakt. Voor de gemeentelijke dienstverlening en handhaving is het digitale systeem efficiënter en kostenverlagend.

 

in de evaluatie worden aanbevelingen gedaan om het doel van het parkeerbeleid - op een eerlijkere manier de schaarse parkeerruimte in de stad verdelen, voor onder andere bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers, werknemers en ondernemers.

 

Zo is in het algemeen de parkeerdruk in wijken afgenomen, maar in sommige wijken wel onvoldoende om te kunnen spreken van een succes. Ook de straten grenzend aan betaald parkeergebieden ervaren overlast. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen te treffen. Hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad en belanghebbenden.

 

Ook de reductiezones (gebieden waar de eerste 2 /3 uur niet betaald hoeft te worden) functioneren. Wel ontstaat hier met enige regelmaat een hoge parkeerdruk. Zeker in de winkelgebieden is het belangrijk goed af te blijven monitoren of het voornamelijk klanten zijn die daar kort parkeren.

 

Op basis van de beleidsevaluatie en een lijst van 30 knelpunten die in 2017 is gemaakt is een Uitvoeringsagenda 2019 opgesteld. De Uitvoeringsagenda 2019 bestaat uit maatregelen die er op gericht zijn:

- Het gebruikersgemak, de dienstverlening en communicatie over parkeren te verbeteren;

- De nog bestaande knelpunten en onduidelijkheden aan te pakken;

- De effectiviteit van de parkeerhandhaving te verbeteren.

Lees verder

Pleidooi voor extra parkeervergunningen Amsterdamse docenten

27 mei om 10:03 uur
CDA-gemeenteraadsleden voor de Amsterdamse gemeenteraad Lotte Schipper en Diederik Boomsma pleiten ervoor om extra…
Lees verder »

Checklist: parkeren in de anderhalvemeter-samenleving

19 mei om 12:45 uur
COVID-19 zorgt ervoor dat ook met andere ogen gekeken moet worden naar de invulling van het parkeervraagstuk. Hoe…
Lees verder »

Einde aan gratis parkeren Birò's

14 mei om 10:40 uurtimer5 min
De landelijke wetgeving zorgt voor een einde aan de onduidelijkheid rondom het parkeren van Birò's, Carvers en…
Lees verder »

Veilige en duidelijke parkeerplaatsen

13 mei om 14:49 uurtimer1 min
In parkeergarages door heel Nederland zie je naast de standaard parkeerplekken een grote diversiteit aan speciale…
Lees verder »

Parkeerdata bevestigen mobiliteitsherstel in Europa

12 mei om 11:40 uur
Parkeerdata uit zeven Europese landen bevestigen dat de mobiliteit in Europa herstelt en dat digitale…
Lees verder »

Bereid je voor op een flexibele werkomgeving met smart parking

11 mei om 12:03 uur
Na een lange periode in de wachtstand, krijgt Nederland eindelijk weer wat ruimte. In zijn persconferentie…
Lees verder »

Natuurmonumenten wil betaald parkeren invoeren

21 apr om 11:41 uur
Om het beheer van natuurgebieden te bekostigen, wil Natuurmonumenten dit jaar nog betaald parkeren gaan invoeren.…
Lees verder »

Kolossale parkeergarage bij Jumbo Nieuwegein opgeleverd

16 apr om 14:49 uurtimer4 min
De parkeergarage bij het nieuwe distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein is klaar. In bouwteamverband werd de…
Lees verder »