Onderzoek naar mobiliteitshubs in Amsterdam

vrijdag 22 februari 2019
timer 2 min
Advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, accountants- en advieskantoor Deloitte en stedenbouwkundig bureau PosadMaxwan onderzoeken voor de gemeente Amsterdam de mogelijkheden voor één of meerdere mobiliteitshubs in de nieuw te bouwen wijk Strandeiland.

De ‘verdiepingsstudie mobiliteitshubs’ gaat over de inrichting van deze nieuwe wijk voor een emissievrije mobiliteit door het terugdringen van autoverkeer en het stimuleren van lopen en fietsen. In april wordt de studie opgeleverd, aldus het consortium vrijdag. 

Strandeiland behoort met achtduizend woningen tot één van de grootste toekomstige stadswijken van Amsterdam. Om strandeiland emissievrij en energieleverend te ontwikkelen kiest de gemeente voor emissievrije mobiliteit. Fietsen, elektrisch openbaar vervoer en emissievrije auto’s krijgen prioriteit. 

Schakel met de rest van de wereld

De uitdaging zit in het vernieuwende concept. De mobiliteitshub vormt een schakel tussen Strandeiland én de rest van de wereld. Is het gebruik van de hub voor iedereen vanzelfsprekend? Vormt de hub ook een oplossing voor de woon-werk verplaatsing, met in het achterhoofd dat mensen bereid zijn om een uur onderweg te zijn? De maximale afstand die men bereid is te lopen om de hub te bereiken is ook niet oneindig. Dit stelt dus eisen aan hoe de hub(s) aansluiten op de bestaande en nieuw aan te leggen verbindingen.

Kinderschoenen

“Een nieuw te ontwikkelen stadwijk geeft de mogelijkheid om vanaf het allereerste begin naar mobiliteit te kijken’’, zegt directeur infrastructuur, strategie en beleid Arnoud Neidig van Arcadis. “Er ligt nog niets en dat maakt dat we de meest efficiënte mogelijkheid ook écht kunnen realiseren. Het concept mobiliteitshub staat nog in de kinderschoenen en dat maakt dit project zo interessant."

Voorbeeld van een mobiliteitshub. Fotobron: OV Bureau Groningen/Drenthe