Ook bij zelfrijdende auto kiest parkeerder voor portemonnee

donderdag 15 februari 2018
timer 3 min
Kosten spelen een doorslaggevende rol in het maken van parkeerkeuzes; ook als het om zelfrijdende voertuigen gaat. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Daphne van den Hurk aan de TU Delft bij Goudappel Coffeng.

Van den Hurk ondervroeg 388 repsondenten naar hun keuzes in parkeren, mochten ze een zelfrijdend voertuig bezitten. Aan de hand van een introductiefilmpje (zie hieronder) kregen de respondenten een situatie voorgeschoteld, waarbij ze vanuit een andere stad naar Den Haag reisden. Vervolgens werden ze in de binnenstad afgezet en parkeerde de zelfrijdende auto zichzelf.

 

 

Van den Hurk gaf daarbij de respondenten vier variabelen: de parkeerkosten van een parkeerterrein aan de rand van Den Haag of een parkeergarage vlakbij de binnenstad, de mate van bewaking van de parkeervoorziening, het risico op een wachttijd in het geval de auto te laat op de oppiklocatie zou verschijnen en het risico op het betalen van een boete bij het te vroeg arriveren van de auto op de oppiklocatie.


"Ik ben uitgegaan van een straatparkeerverbod voor automatische voertuigen", aldus Van den Hurk. "Zo'n verbod is noodzakelijk om een scenario mogelijk te maken waarbij mensen worden afgezet en weer opgepikt in de binnenstad."

 

Eventueel wachten op een automatisch voertuig of de mate van bewaking door camera's of personeel bleek nauwelijks van invloed op keuzes die mensen maakten. "Mijn veronderstelling was dat mensen misschien wel gevoelig zouden zijn voor bewaking, omdat ze extra zuinig zouden zijn op hun zelfrijdende voertuig, maar dat bleek nauwelijks het geval", legt Van den Hurk uit. Ook even wachten was voor de meeste respondenten geen probleem. Het vroeger arriveren van het voertuig, dat leidde tot het moeten betalen van een parkeervergoeding was dan wel weer een factor met een groot belang.

 

Met een verhoging van de parkeerkosten in een parkparkeergarage in de binnenstad van €3,50 naar €4,50 zal het aandeel reizigers dat parkeert in de binnenstad verminderen met 8 procent, zo blijkt uit het onderzoek. Wanneer een parkeervergoeding van €20 wordt ingevoerd voor het tijdelijk parkeren van het automatische voertuig nabij de bestemming, zal het aantal geparkeerde auto’s op het parkeerterrein aan de stadsrand met 19 procent afnemen.

 

Volgens Van den Hurk is het de eerste keer dat de factor betrouwbaarheid met aan- en afrijden van zelfrijdende voertuigen is onderzocht. Overigens beperkte het onderzoek zich enkel tot automatische voertuigen in privébezit. "Dat zorgt wel voor veel lege voertuigkilometers. Aan de andere kant zien we dat autodelen weliswaar nu een sterke groei doormaakt, maar dat maar 1 procent van alle auto's op dit moment nog maar gedeeld wordt", aldus Van den Hurk.

 

Van den Hurk adviseert bij oppiklocaties voor automatische voertuigen dynamische parkeertarieven in te voeren, al naar gelang de locatie en de drukte van het moment. Een paper (.pdf) naar aanleiding van de scriptie werd ingediend op het CVS-congres. Ook is de scriptie genomineerd voor de Q-Park Scriptieprijs die op 15 maart wordt uitgereikt.

Lees verder

Aantal parkeertransacties vooral in grote steden gedaald

20 okt om 11:52 uur
Uit cijfers van Parkmobile blijkt dat het aantal parkeertransacties met 12 procent is gedaald sinds de laatste…
Lees verder »

Parkeergarage Welkoop in Apeldoorn in afrondende fase

20 okt om 11:37 uur
De realisatie van de Parkeergarage voor het nieuwe distributiecentrum van Welkoop in Apeldoorn bevindt zich in een…
Lees verder »

30.000 extra woningen in Zuid-Holland door verlagen van de parkeernorm

19 okt om 20:27 uurtimer4 min
In de provincie Zuid-Holland is een groeiend te kort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht…
Lees verder »

Parkeergarage Buitenhaven weer langdurig beschermd

19 okt om 10:13 uur
In parkeergarage Buitenhaven ontstond er scheurvorming in de druklaag van het parkeerdek. Hierdoor werd de kans op…
Lees verder »

Parkeren en ruimte ordening; een lastige combinatie

13 okt om 23:08 uurtimer5 min
Advocaat Marieke Dankbaar (Pot Jonker Advocaten) houdt tijdens het Parkeerbeheer Congres een keynote over de…
Lees verder »

Wie heeft het eigenaarschap van parkeerdata?

13 okt om 10:34 uurtimer5 min
Vraagstukken rond parkeerdata blijven de actualiteit vragen. Van wie is nou de gegenereerde data tijdens een…
Lees verder »

Parkeerbeheer Congres 2020: volledig online met een divers programma

8 okt om 10:49 uur
Op dinsdag 3 november 2020 organiseert uitgeverij Acquire Publishing het jaarlijkse Parkeerbeheer Congres. Deze…
Lees verder »

Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

7 okt om 10:29 uur
Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn…
Lees verder »