Project: snelfietsroutes in Noord-Brabant

maandag 6 november 2017
timer 3 min
Hoe wordt een snelfietsroute ontwikkeld en wat maakt het tot een succes? Antea Group adviseert momenteel bij de ontwikkeling van vier snelfietsroutes in Noord-Brabant. Jacob Tiellemans, adviseur Fiets & Verkeersveiligheid, legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

“Een snelfietsroute verbindt steden en dorpen waartussen veel woon-werkverkeer plaatsvindt en is voorzien van zo weinig mogelijk obstakels. Daardoor kan de fiets de snelste manier zijn om van A naar B te komen en kan het concurreren met de auto. Op basis van Bike Print, een fietspotentiescan van de NHTV, zijn de meest kansrijke verbindingen voor snelfietsroutes in kaart gebracht. Nu is het zaak deze verder uit te werken.

Draagvlak

“Het is belangrijk om in een vroeg stadium voldoende draagvlak te creëren bij alle betrokken partijen. De ervaring heeft geleerd dat, als men te laat wordt meegenomen in ontwikkeltrajecten, dit tot veel weerstand kan leiden. Bij de ontwikkeling van het traject Den Bosch-Boxtel-Eindhoven zijn we nu bezig met de organisatie van inloopavonden voor belanghebbenden. Hun input is zeer waardevol en wordt meegenomen in het proces richting de bepaling van een voorkeurstracé.


Het gezondheids- en duurzaamheidsaspect van fietsen spreekt de gemeenten erg aan. Bovendien maakt de provincie met alle deelnemende gemeenten subsidieafspraken, met als bindende voorwaarde dat de snelfietsroute voor het einde van 2020 gerealiseerd moet zijn.”

Technische voorwaarden

“Ook zitten er technische randvoorwaarden aan een snelfietsroute. Zo moet deze minimaal vier meter breed zijn voor tweerichtingsverkeer, zijn voorzien van rood asfalt en zo min mogelijk obstakels bevatten. Met name binnenstedelijk kan dit lastig zijn. Dan zoeken we naar de meest optimale ruimtelijke inpassing. Dat kan een éénrichtingspad zijn, maar ook een fietsstraat waarin de auto ‘te gast’ is.


Als mensen circa 45 minuten voor woon-werkverkeer willen reizen, kan de fietsreisafstand 15 tot 25 kilometer bedragen, afhankelijk of je met een gewone fiets, een e-bike (25km/uur) of met een speed pedelec (45 km/uur) reist. Ik hoop dat er snel nieuwe regels komen voor de speed pedelec. Ze worden momenteel niet toegestaan op het fietspad, maar tussen het autoverkeer zijn ze ook niet veilig. Wat dat betreft hoop ik dat de ‘fietspadcode’, die wordt ontwikkeld door ANWB, Fietsersbond en NTFU, ook daarin snel voorziet.”

Succes

“Ik denk dat de snelfietsroute uiteindelijk zelf zijn eigen succes bepaalt. Als een automobilist alwéér in de file staat en e-bikes en speed pedelecs voorbij ziet rijden, kan dit aanzetten om het gewoontegedrag te doorbreken en andere keuzes te gaan maken.” 


Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld 04/2017. Door: Guus Puylaert

Jacob Tiellemans, adviseur Fiets en Verkeersveiligheid bij Antea Group