Provincies nemen de regie bij de realisatie van snelle fietsroutes

woensdag 28 september 2016
timer 2 min
Bij de realisatie van snelle fietsroutes zijn meestal verschillende wegbeheerders betrokken. Voor een vlotte planvorming en uitvoering is het noodzakelijk dat er een trekker is. Zeker nu de meeste stadsregio's zijn verdwenen, is er voor de provincies een belangrijke rol weggelegd om de regie te nemen. Hoe spelen provincies daarop in? Tijdens de sessie 'De rol van de provincie nieuwe stijl bij planvorming en realisatie van fietsroutes' van het Symposium Snelle Fietsroutes (13 oktober) wordt hierop ingegaan. In dit artikel alvast een voorproefje.

“We zijn druk bezig met het aanleggen van een netwerk van snelle fietsroutes”, vertelt Anita Stienstra, projectleider bij de provincie Gelderland. Stienstra verzorgt samen met Eric van Dijk van de provincie Utrecht de sessie ‘De rol van de provincie nieuwe stijl bij planvorming en realisatie van fietsroutes’. “Een groot aantal routes is verbonden aan het Beter Benutten-programma en zal dus in de loop van 2017 gereed zijn.”

 

Buitengebieden

Volgens Stienstra is er op dit moment ongeveer 150 kilometer snelfietsroute in planning/realisatie en zo’n 60 kilometer in initiatief/verkenning. Naast de routes in en rondom steden als Nijmegen, Arnhem, Apeldoorn en Deventer, ook routes tussen provincies en in buitengebieden: “We kijken of snelle fietsroutes een aanvulling kunnen zijn op het OV-net, dat vooral in het buitengebied van belang kan zijn.”

 

De provincie Gelderland ziet een belangrijke rol weggelegd om de regie te nemen: “De ervaringen die we binnen Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben opgedaan, gebruiken we voor deze regierol.”

 

Hoe doet de provincie dat en in wat voor aanpak of maatregelen uit zich dat? Dat en meer hoort u tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes.

 

Symposium Snelle Fietsroutes

Overheden onderkennen het belang van snelle regionale fietsroutes meer en meer, maar het tempo van de totstandkoming van deze snelle fietsroutes en de kwaliteit van de uitvoering ervan blijven vaak achter bij de bestuurlijke ambities. Hoe komt dat? En wat valt eraan te doen? 

 

De afgelopen maanden hebben - onder de vlag van de Tour de Force en FietsFilevrij - 12 provinciale werkssessies plaatsgevonden om deze vragen te beantwoorden. Tijdens het Symposium Snelle Fietsroutes, op 13 oktober in Arnhem, worden de uitkomsten gedeeld, kansen en belemmeringen besproken en gezamenlijk acties geformuleerd.

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.snellefietsroutes.nl