Ruimte maken voor fietstoerisme in St Petersburg

woensdag 18 september 2019
timer 3 min
De wens van regio St. Petersburg om de regio te ontsluiten voor de EuroVelo 'Iron Curtain Fietsroute', de Euro Velo 13, brengt in de historische Russische cultuurstad nogal wat te weeg. Russen zijn niet bekend met de fiets, met uitzondering van niche doelgroepen zoals mountainbikers en wielrenners. De bestaande infrastructuur is ingericht voor auto's. Toch lonken de voordelen van het fietstoerisme en daarmee die van fietsen in het algemeen.

Door Nettie Bakker


Pavel Gaina, business developer en projectleider bij Loendersloot Groep is betrokken geraakt bij de het ontwikkelen van fietstoerisme in de regio St Petersburg. Hij heeft de grensregio met Finland verkend tijdens een ‘site survey’ en rondetafelgesprekken gevoerd met stakeholders. “Een onontgonnen gebied voor de fiets” constateert hij nadien. “Er is geen fietsinfrastructuur. Dat maakt fietsen er nu nog levensgevaarlijk. Autobestuurders zijn zich totaal niet bewust van fietsen en van fietsers.”

 

Toch denkt het regionale ministerie van Transport van St Petersburg serieus na over het ontsluiten van de stad en regio voor de Iron Curtain Trail, de langeafstandsfietsroute van het noordelijkste puntje in Finland tot de Zwarte Zee aan de Turks/Bulgaarse grens. Maar hoe doe je dat? Hoe richt je dat in? Wat komt erbij kijken? Moet je wet- en regelgeving aanpassen?  

 

Gaina: “Heel veel internationale organisaties en overheden weten ons, Nederlandse consultants, te vinden als het gaat om fiets. Zo zijn we door het private TIG, Transportnaya Integratsiya uit St Petersburg, benaderd om mee te denken over de ambities inzake het fietstoerisme. Het ruimte maken voor de fiets loopt overigens mee in een groter masterplan voor de infrastructuur en mobiliteit in St Petersburg en de regio.”

Fietsen in Sint-Petersburg is levensgevaarlijk

Filosofie

“We schrijven nu concrete aanbevelingen. Volgens onze filosofie gaat het bij fietsen altijd om:  hardware - de fietsinfra -, orgware - de regelgeving - en om human ware - de fietsbeleving, het fietsimago en de fietscultuur. Er is geen magic pil voor fietsen, maar als je fietsbeleid optuigt op deze pijlers, dan móet het werken. Alleen een fietspad aanleggen, werkt niet. Regelgeving aanpassen zonder infra aan te leggen werkt ook niet. En ten slotte, zonder interesse en aandacht voor fietsen, werkt het ook niet.”

 

Gaina verwacht dat alle lichten op groen springen, want “onze opdrachtgevers blaken van de energie om ruimte te maken voor fietstoerisme in St Petersburg.”        

 

Kom ook naar Walk21, 7-10 oktober in Rotterdam!

 

Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 4, september 2019