Samenwerking brengt nieuwe verkeersregelkundigen naar de markt

woensdag 16 januari 2019
timer 5 min
Een kort en krachtig leertraject om snel aan nieuwe praktijkvragen te voldoen. Dat helpt in transitieperiodes waarin vakgroepen zelf stappen in het ongewisse maken. Denk aan het afnemen van iVRI's of de sprong van verkeersmanagement 1.0 naar 3.0. Een gesprek met programmacoördinator en procesverkeerskundige Erik Wegh, initiatiefneemster Lindy Molenkamp, directeur Wegen en Kanalen provincie Overijssel en Alex Smienk, adviseur Smart Mobility en projectleider van de teams 'Slimme Verkeersregeltechniek' en 'iVRI-afname'.

Na een succesvol eerste Programma ‘Aan het werk met Smart Mobility’ dat vorig jaar in een half jaar tijd 20 sterk gemotiveerde smart mobility-experts opleverde (12-14 van hen hebben intussen een baan), is dit jaar – op verzoek van de markt (!) en in lijn met het vorige programma – een nieuw programma gestart: ‘Aan het werk in de Slimme Verkeersregeltechniek’ (zie kader).

‘Win-Win-Win-teams’ noemt Lindy Molenkamp ze. Het gaat om teams van (hoog-)opgeleide mensen die op afstand van het werk staan. Hun ‘win’ is dat ze in korte tijd worden opgeleid voor specifieke aspecten van een werkveld waar op dit moment erg veel behoefte aan is. Dat maakt de kans op een baan erg groot.


De tweede win is dat bedrijven en organisaties deskundige steun krijgen voor vragen die zo nieuw zijn, dat er nog geen echte deskundigen voor zijn opgeleid. Bovendien biedt het traject organisaties mogelijkheden voor SROI, social return on investment. Dat kan zijn door een stageplek bieden, een gastcollege geven, een lesruimte ter beschikking stellen tot aan het in dienst nemen van een nieuwe vakexpert.


De derde win is voor de samenleving. Het UWV betaalt de uitkeringen van de teamleden gedurende hun opleidingstraject, in het kansrijke vooruitzicht dat de uitkering kan worden stopgezet na het vinden van een baan. Ten slotte wordt de samenleving er als geheel beter van, wanneer deze nieuwe vakmensen de transitie naar smart mobility helpen versnellen.

Schat

Molenkamp: ”De vorming van deze teams is geïnspireerd op het Groene Golf Team. Het team dat tussen 2006 en 2014 – toen nog volledig bekostigd door Rijkswaterstaat – zij-instromers klaarstoomde om op verzoek van wegbeheerders de bestaande verkeerslichtenregelingen door te lichten. Dat leverde, zoals al werd vermoed, een schat op aan verbeteringen in de technische en functionele staat van regelingen.”

Ook de ‘opbrengst’ van het eerste team Smart Mobility zoemde rond. Molenkamp: “In overleg met het programma Talking Traffic en het landelijk verkeersmanagement beraad nam de provincie Overijssel het initiatief om twee nieuwe teams samen te stellen. Eén team voor een praktische vraag op de korte termijn om iVRI’s ‘af te nemen’. Dat wil zeggen: iVRI’s testen op hun technische en functionele staat voordat ze worden overgedragen aan de afnemer. Het tweede team stuurt op een meer structurele kennisvraag ten behoeve van een ‘reuze sprong’ in verkeersmanagement.

Prestaties

“Aan het afnemen van een iVRI zit een juridische kant”, legt Molenkamp uit. De afnemer wil zeker weten dat de iVRI goed werkt. Wegh vult aan: “De iVRI is niet iets wat je zomaar op straat zet. Het product is zo nieuw dat er extra aandacht is voor de prestaties.”

Erik Wegh: “De teamleden hebben al een opleiding achter de rug. Niet per se in de verkeerskunde, maar bijvoorbeeld in de data-, elektro- of informatietechniek. Via het leertraject begrijpen ze de wereld en de taal van de verkeerskunde en brengen vervolgens hun eigen competenties als extra kwalificatie in. Concreet is er in het leertraject dan ook veel aandacht voor competentieontwikkeling: ‘In hoeverre ben ik in staat om te verbinden, (onderdelen van) projecten te organiseren en vernieuwing voor te stellen?’ Daarna wordt de basis verkeerskunde aangestipt: ‘In hoeverre ben ik in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van goed verkeersbeleid en aan een goed verkeersregelconcept?’ Tot slot de module Verkeersorganisatie: 'Hoe organiseer je mobiliteit zo goed mogelijk voor de weggebruiker en reiziger?’ En op vrijdagmiddagen zijn er ‘Open Colleges Smart Mobility’ met gastsprekers.”

Goodwill

Smienk: “Vorige week waren we bijvoorbeeld bij De Innovatiecentrale in Helmond. En bij het congres ‘Smart Mobility in de MRA: gewoon doen’ hebben teamleden de ‘last mile’ voor de congresdeelnemers verzorgd met een aanbod van deelbusjes, e-scooters en deelfietsen.” Molenkamp: “Ik merk dat de goodwill bij partners met wie we samenwerken erg groot is. Zo stelt het CROW bijvoorbeeld ‘na een paar telefoontjes’ specifieke kennismodules beschikbaar, evenals hun ruimtes in Utrecht voor gastcolleges.”

Data-experts

Molenkamp ten slotte over het grotere plaatje: “We raken steeds meer connected. Dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden, tot aan mobility as a service, maar vraagt ook andere kennis en kunde en andere rollen van overheid en leveranciers. Het is daarom goed om mensen op te leiden vanuit andere sectoren die het verkeerskundige werkveld kunnen verbreden en versterken. Daar springt dit leertraject op in.” En met succes. Smienk praat intussen al met de gemeente Amsterdam over het volgende team ‘data-experts’. “De stad wil meer doen met het koppelen van (verkeers-)datastromen. Wederom een nieuw vraagstuk waarbij we op korte termijn behoefte hebben aan kundige ondersteuning.”

Dit artikel is verschenen in het 
Trendboek MobiliteitLees ook:

Lees verder

Zo blijft Amsterdam Zuidoost bereikbaar

7 jul om 12:08 uur
Om Amsterdam Zuidoost de komende jaren bereikbaar te houden, zet het initiatief ZO Bereikbaar in op groen en…
Lees verder »

KNMV: Maatregelen rond pasen mogen geen precedent scheppen

7 apr om 16:27 uurtimer1 min
Het belooft mooi weer te worden tijdens het aanstaande paasweekend. Ook motorrijders maken daar graag gebruik van…
Lees verder »

Rapport: Mobiliteits(on)geluk - op weg naar sociale alliantie mobiliteit

7 apr om 10:57 uurtimer10 min
Martijn van der Sluijs (Goudappel Coffeng) schreef in opdracht van de provincie Overijssel het rapport '…
Lees verder »

Corona-update: Busvervoer Nederland vreest faillissementen

24 mrt om 01:00 uurtimer2 min
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan hebben grote impact, ook op onze…
Lees verder »

Castricum plaatst slimme sensoren voor verkeerstellingen

23 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De gemeente Castricum heeft slimme sensoren geplaatst om verkeerstellingen in het centrumgebied mee te verrichten…
Lees verder »

VVN stelt verkeersexamen uit

23 mrt om 01:00 uurtimer1 min
Veilig Verkeer Nederland stelt het verkeersexamen uit. Het examen was gepland op 30 maart, 31 maart en 2 april.…
Lees verder »

Intertraffic 2020 verplaatst naar 2021

17 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De tweejaarlijkse internationale mobiliteitsbeurs Intertraffic is verplaatst van maart 2020 naar 23-26 maart 2021…
Lees verder »

Een digitale collega voor verkeersveiligheid

10 mrt om 01:00 uurtimer4 min
Verkeersveiligheid staat weer hoog op de agenda en de hoeveelheid data groeit zo snel dat wij zelf al spreken over…
Lees verder »