Stedelijk ontwerp en fiets

maandag 2 mei 2016
timer 2 min
De fiets is aan een enorme opmars bezig in Vancouver: het is de snelst groeiende vervoerswijze in de stad, steker nog, de groei is de snelste ter wereld. De laatste jaren heeft de Canadese stad een indrukwekkend netwerk van gescheiden fietsroutes door de binnenstad ontwikkeld en een fietspadennetwerk van enkele honderden kilometers rondom het centrum.

Volgens ‘Statistics Canada 2013 Health Profile’ is de regio Vancouver een van de vier gezondste plaatsen in Canada. “Met zoveel fietsers is dat niet verrassend”, zegt Gordon Price van de Simon Fraser University in Vancouver. Price is keynote-spreker in het ochtendprogramma van het Nationaal Fietscongres, 2 juni 2016 in Groningen, met het pre-congres op 1 juni. Tijdens de sessie ‘Stedelijk ontwerp en fiets’ legt hij de relatie tussen de aanpak van het stedelijk ontwerp in Vancouver – bekend als Vancouverism – en de voordelen voor de gezondheid die als gevolg daarvan naar voren komen.

 

Nationaal Fietscongres

Naast het verhaal van Price vinden er tijdens het Nationaal Fietscongres meer dan twintig sessies plaats over de laatste onderzoeken, praktijkervaringen en inzichten over fiets. Zo staat tijdens de sessie ‘Meer fiets – meer stad’ de vraag ‘Hoe kan de fietsbaarheid van de stad het beste worden vergroot?’ centraal, nu fietspaden volraken, stallingen uitpuilen en de verkeersveiligheid afneemt. Slotakkoord van het congres is voor Rients Dijkstra (Rijksadviseur Infrastructuur en Stad). 

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.nationaalfietscongres.nl