Utrecht krijgt regionale visie op parkeren

dinsdag 24 maart 2020
timer 3 min
Vanuit de rijk- en regiosamenwerking, inclusief IenW, RWS en NS wordt gezamenlijk een start gemaakt om een regionale visie op parkeren op te stellen. Empaction levert hiervoor expertise en zal het proces te begeleiden.

Er zijn meerdere aanleidingen om dit onderwerp op regionaal niveau op te pakken. Allereerst komt vanuit landelijke analyse naar voren dat generieke regionale maatregelen als parkeerbeleid, P+R-voorzieningen en fors investeren in alternatieve modaliteiten, hoogwaardige OV-verbindingen én goede fietsroutes, potentie hebben voor verbetering van zowel de nationale als regionale bereikbaarheid. Echter, is de verwachting ook dat flankerende maatregelen noodzakelijk zijn om een goede bereikbaarheid te garanderen. De gemeente Utrecht is op dit moment haar parkeerbeleid aan het actualiseren. De keuzes die de stad maakt in haar beleid, heeft invloed op de regio. Regionale afstemming om kansen en bedreigingen in beeld te brengen is wenselijk. Tot slot vragen parkeerterreinen als overstappunten in de regio om afstemming op het gebied van openbaar vervoer in de regio en de locaties waar de voorzieningen worden gerealiseerd. Met deze aanpak wordt deze afstemming vorm gegeven.

Stakeholders

De bevoegdheden om het parkeerbeleid vast te stellen liggen bij gemeenten. Maar de keuzes in dit beleid zijn van invloed op rijksdoelen, provinciale doelen en programmadoelen. Maar ook andere partijen hebben een rol en kennen bevoegdheden, zoals de provincie en Rijkswaterstaat met carpoolplaatsen en P+R-terreinen. Daarnaast beïnvloeden private partijen het speelveld met het aanbod van betaalde parkeerplaatsen en (gratis) parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers.

Afbakening

Parkeren speelt op drie geografische schaalniveaus, te weten:

  • In de stad, door actief beleid te voeren in groeikernen met parkeernormen voor nieuwe woningen en functies en door te knippen en knijpen in weginfrastructuur
  • Aan de randen van de stad, door op de juiste plekken P+R’s te ontwikkelen, bedoeld voor herkomst- en bestemmingsverkeer, zowel voor de dagelijkse forens, als voor de incidentele bezoeker
  • Verder van de stad af, op grotere afstand en dus op plekken waar je met het OV verder kunt reizen tot in het stedelijk gebied.

Aanpak

In het komende half jaar, de inventarisatiefase, worden drie pijlers opgepakt met als doel om met de regio een roadmap te definiëren om het onderwerp parkeren op regionale schaal op te pakken. Deze drie pijlers zijn:

- Draagvlak, ambitie en opgave regionale partners;
- Fundering met cijfers;
- Inventarisatie projecten met betrekking tot parkeervoorzieningen en het organiseren van natransport.

Na deze inventarisatiefase wordt de samenhang en de beoogde roadmap besproken en vervolgplannen gemaakt voor de strategische visie op parkeren. Naar verwachting vindt dat plaats in het vierde kwartaal van 2020.

Lees verder

Gemeenten nemen maatregelen tegen coronavirus

22 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Verschillende gemeenten in Nederland en België treffen maatregelen tegen het coronavirus. Na Amsterdam heeft nu…
Lees verder »

Zorgpersoneel mag gratis parkeren in Amsterdam

20 mrt om 01:00 uurtimer1 min
De gemeente Amsterdam voert vanwege de coronacrisis een aantal maatregelen in voor ondernemers en zorgpersoneel.…
Lees verder »

'Niet iedere parkeerlocatie wordt een volwaardige hub'

17 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Wanneer is een mobiliteitshub succesvol te noemen?

12 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

'Voorlopig zie ik geen profijtelijke business voor een mobiliteitshub'

11 mrt om 01:00 uurtimer3 min
Leden van Het Parkeerpanel reageren ieder magazine op een vraagstelling. De vraag voor het komende magazine is:…
Lees verder »

Culemborg sluit als 100ste gemeente aan op het NPR

6 mrt om 13:22 uurtimer2 min
Culemborg is de 100ste gemeente die aansluit op het Nationaal Parkeerregister.
Lees verder »

Parkeervergunning moet misbruik gpk stoppen

5 mrt om 01:00 uurtimer2 min
Inwoners en bezoekers van Utrecht die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart hebben vanaf de zomer…
Lees verder »

"Laat parkeerder meepraten voordat je een besluit neemt"

5 mrt om 01:00 uurtimer4 min
De parkeerder moet aan tafel zitten om te komen tot een gedragen beleid of dienst. Dat stellen Marc Moonen en Dave…
Lees verder »