Van parkeeronderzoek naar innovatieve parkeermodelsimulaties

donderdag 19 september 2019
timer 4 min
De laatste jaren zijn er grote sprongen gemaakt in de parkeeronderzoeksmethodiek. De ontwikkeling en inzet van ANPR-parkeeronderzoek heeft hieraan bijgedragen. ANPR-parkeeronderzoek geeft nieuwe mogelijkheden. Vooral de nauwkeurigheid en snelheid, dankzij het gebruik van exacte GPS-registratie, is verrassend.

Bovendien zijn die registraties vrijwel foutloos. Elk kenteken wordt gewoonweg geregistreerd met een hoge betrouwbaarheid. De resultaten blijken zeer geschikt te zijn voor de opzet van een dynamisch parkeersimulatiemodel.

Door de digitale parkeerdata uit ANPR-parkeeronderzoeken te combineren met de mogelijkheden van een dynamisch parkeersimulatiemodel zijn parkeervraagstukken op een efficiënte en slimme manier te analyseren en te vertalen naar beleidsadvies.

Hoe werkt een parkeersimulatiemodel?

De basis voor de software van dynamische parkeersimulaties is ontwikkeld op de universiteit van Nijmegen en Tel Aviv. Inmiddels is het simulatiemodel totaal vernieuwd en geactualiseerd. De werking van het model is globaal te vergelijken met de werking van een verkeersmodel of micro-verkeerssimulatie. In deze modellen wordt een wegennetwerk doorgerekend en geanalyseerd en bepaald of de aanleg van nieuwe wegen of kruispunten helpt om het verkeer beter te verwerken. Het parkeermodel simuleert in drie stappen het parkeerproces dat elke automobilist doorloopt.

Stap 1: beoordelen van het aanbod lege parkeerplekken bij het naderen van de bestemming

Stap 2: doorrijden of parkeren, afhankelijk van de drukte

Stap 3: zoeken in de omgeving van de bestemming naar een parkeerplek, nadat de bestemming is bereikt, de automobilist maakt dan deel uit van 'het zoekverkeer'

Het model is zogenaamd 'agent based'. Dit betekent dat elke automobilist door een agent in het gebied van onderzoek op microschaal wordt gerepresenteerd. Door simulaties met verscheidene agents is het mogelijk gelijktijdige operaties en interacties van meerdere automobilisten te simuleren, om de parkeergedragingen in verschillende situaties weer te geven.

Het is nu zaak de startcondities van de agents te bepalen, zoals hun aantal, hun bestemming en parkeerduur. Hier biedt ANPR parkeeronderzoek uitkomst. Elk voertuig heeft immers een motief en als extraatje zijn de locaties van de parkeerplekken bekend.Wat kan je met een parkeersimulatiemodel? 

Casus: winkelcentrum Kronenburg 

Winkelcentrumgebied Kronenburg en het omliggende woongebied in Arnhem zijn momenteel niet meer dan een steenachtige omgeving. Bij de gemeente leeft de wens om daar waar mogelijk een vergroening door te voeren. Dat zou kunnen door ongebruikte of incidenteel gebruikte parkeerplaatsen op te heffen of door parkeerterreinen samen te voegen. De onderzoeksvraag luidt: op welke locatie leidt het onttrekken van parkeergelegenheid tot het minste zoekverkeer? 

Stap 1: nulmeting 
ANPR-parkeeronderzoek geeft een exact beeld van de bezoeker en zijn motieven en van het parkeerplaatsaanbod op parkeervakniveau. Deze motieven geven een beeld van de bestemmingen (winkels, kantoren, woonhuizen) en de parkeerduren. Hieruit volgt het zoekverkeer op basis van de huidige situatie.  

Stap 2: de verschillende scenario's simuleren 
We herhalen dezelfde simulatie maar dan zonder parkeerplekken op een bepaalde locatie. Voor elke locatie ontstaat ander zoekverkeer, de locatie met de kleinste toename ten opzichte van de nulmeting geniet dan de voorkeur. 

 

 

Er wordt verwacht  dat de behoefte aan parkeersimulaties de komende jaren zal toenemen. Bijvoorbeeld voor de bouw van nieuwe parkeergarages. Als er meerdere locaties voor een parkeergarage mogelijk zijn, dan zullen factoren als de bezettingsgraad in de garage en op straat belangrijke argumenten zijn in de besluitvorming. Ook voor tijdelijke wijzigingen van de verkeerssituatie, zoals wegopbrekingen bij een bouwplaats, kan parkeersimulatie onderzoek uitkomst bieden. Wat gebeurt er met de bezittingsgraden in buurt, moeten er tijdelijke parkeerplaatsen komen, en zo ja waar?  Ons parkeersimulatiemodel geeft hier meer inzicht in.  

Voor nadere informatie:  

Robbert Volker verkeersonderzoek.nl & Robbert Bosman parkeersimulaties.nlDit artikel verscheen in PARKEER24 nummer 4, thema Parkeren en Innovatie. Download hier het magazine gratis.

Lees verder

VVD Amsterdam: maak parkeren goedoper voor EV's

7 aug om 12:02 uur
Staatssecretaris Van Veldhoven diende vorige maand een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken voor lokale…
Lees verder »

Utrecht verlaagt tarieven vier P+R-garages

23 jul om 10:34 uur
De gemeente Utrecht verlaagt per 1 september de tarieven van vier P+R-voorzieningen. Gebruikers kunnen hier voor 2…
Lees verder »

Rotterdamse parkeergarages krijgen 1000 slimme laadpalen

17 jul om 10:48 uur
De gemeente Rotterdam gaat de komende maanden al haar parkeergarages voorzien van in totaal 1000 slimme laadpalen…
Lees verder »

Waterdichte afwerking voor parkeerdek Zeist

9 jul om 10:01 uur
Het parkeerdek bij appartementencomplex Laan van Vollenhove in Zeist was al jaren in slechte staat, waarbij…
Lees verder »

Samen ruimte maken voor fietsparkeren

7 jul om 10:24 uur
Om beter aan een veranderende marktvraag te kunnen voldoen, slaan BOERurban en Klaver Fietsparkeren de handen…
Lees verder »

Data heeft ook gevoel

3 jul om 10:47 uur
Parkeren is emotie! Keuzes over parkeerbeleid moet je niet maken op basis van emotie of onderbuikgevoel maar op…
Lees verder »

Parkeerdata: meer kennis door meer data

3 jul om 10:42 uur
Binnen de wereld van parkeeronderzoeken is een duidelijke trend waarneembaar. Doordat met de huidige technieken…
Lees verder »

Nooit meer verdwalen in parkeergarages

3 jul om 10:30 uur
Parkeergarages moeten niet alleen veilig zijn, maar de gebruiker moet zich er ook echt veilig voelen. Gebruikers …
Lees verder »