Vlaanderen geeft opdracht regionale mobiliteitsplannen op te stellen

dinsdag 10 september 2019
timer 2 min
Het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft het consortium Goudappel Coffeng, Sweco Belgium en The New Drive opdracht gegeven om de regionale mobiliteitsplannen voor de vervoerregio's Limburg, Mechelen, Gent, Vlaamse Rand en Kortrijk op te stellen. Eerder kreeg hetzelfde consortium de opdracht voor het regionale mobiliteitsplan voor de vervoerregio Antwerpen. Met de totale opdracht is een bedrag van 3,4 miljoen euro gemoeid.

In Vlaanderen is sinds 22 juni van dit jaar de wet Basisbereikbaarheid in werking getreden. Met de inrichting van vervoerregio’s (in Vlaanderen in totaal 15), vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de Vlaamse gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

Omvangrijk en complex

Danny Walraven, die namens Goudappel Coffeng het projectmanagement voert: “Het consortium Goudappel Coffeng/Sweco Belgium/The New Drive werkt al aan het regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio Antwerpen. Ons consortium heeft nu 5 extra opdrachten verworven. Wij nemen het voortouw voor de meest omvangrijke en complexe vervoerregio’s in Vlaanderen. Deze complexiteit speelt zowel inhoudelijk als op het vlak van procesvoering.”
Met de in totaal 6 vervoerregio’s zal het consortium de toekomstige mobiliteitsvisie voor 155 van de 300 Vlaamse gemeenten mede vormgeven met het oog op een betere mobiliteit. “Zo nemen we ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons in de uitwerking van het Vlaamse mobiliteitsbeleid,” zegt Pascale Willems, die overkoepelend namens Goudappel Coffeng de inhoudelijke lijnen uitzet voor de vijf regio’s.

“Co-creatie en participatie”

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale en gedeelde mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodaliteiten. Dit plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en presenteert maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid. “Co-creatie en participatie zijn daarbij belangrijke elementen om de procesmatige aanpak succesvol te laten verlopen,” weet Pascale Willems.
Danny Walraven: “Wij hebben onze expertise al eerder ingezet in Vlaanderen en zien vol vertrouwen uit naar de bijdrage die onze adviseurs binnen het consortium kunnen leveren aan de toekomstige mobiliteitsvisie voor het merendeel van Vlaanderen.”

 

Bron: Goudappel Coffeng

Foto: Goudappel Coffeng

Lees verder

Triflex introduceert: het WAS-systeem voor veilige antislip bruggen en looppaden

6 aug om 16:02 uur
Bruggen en looppaden zijn overal in Nederland te vinden. Het stroeve dek met antislip zorgt ervoor de men er…
Lees verder »

Brug Genua heropend

4 aug om 12:35 uur
De San Giorgo-brug, die de in augustus 2018 ingestorte Morandi-brug in Genua vervangt, is officieel geopend. De…
Lees verder »

Schoneluchtplan centraal bij onderhoud Utrechtse provinciale wegen

3 aug om 14:49 uur
Het onderhoudscontract voor de provinciale wegen in Utrecht is voor twee jaar gegund aan KWS, met optie voor…
Lees verder »

Plasticvanger in Schiedamse Wilhelminahaven moet voor schone oever zorgen

28 jul om 10:46 uur
De natuurvriendelijke oever in het getijdenpark bij de Wilhelminahaven in Schiedam is in mei 2020 opgeleverd. Nu…
Lees verder »

21 nieuwe laadpalen voor Center Parcs

27 jul om 11:47 uur
Orange Charging gaat 21 laadpalen plaatsen op locaties van Center Parcs en Sun Parcs. Het gaat om locaties in…
Lees verder »

51e Gebruikersdag: Coronamaatregelen veroorzaken nieuwe verkeersregeldilemma’s

29 jun om 16:32 uur
“We moeten meer weten over fiets- en voetgangers en ov-bezettingsgraden”
Lees verder »

Veilig voor fietsers en voetgangers

29 jun om 16:07 uur
Traffic-Care is vooral bekend van de Zebra-Safe fiets-/voetgangers-oversteekplaatsen. Er worden verschillende…
Lees verder »

De straat op maat

29 jun om 15:46 uur
Als ontwerpers van de openbare ruimte werken we aan aantrekkelijke, groene en bereikbare steden en dorpen. We zijn…
Lees verder »