Parkeerexploitatie en de Wet Markt en Overheid

dinsdag 30 april 2019
timer 3 min
De overheid is verantwoordelijk voor het maken van (parkeer)beleid in het publieke domein. Dit stelt gemeenten in staat om bijvoorbeeld te sturen op het gebruik van de auto als vervoermiddel naar de binnenstad. De auto is er welkom, zo lang dat bij een leefbare stad past. Binnen het gemeentelijk parkeerbeleid is ruimte voor private partijen voor eigendom en exploitatie van parkeervoorzieningen.

Door Rob Ebbing (Spark)

(On)gelijk speelveld

Parkeergarages worden in de regel gerealiseerd als gevolg van parkeerbeleid. Beleid dat er op gericht is om de openbare ruimte te ontlasten van de parkeerbehoefte die ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld nieuwbouw ontwikkelingen. Omdat aan parkeerruimte in een parkeergarage meer kosten zijn verbonden dan aan parkeerruimte langs de openbare weg, is hier een niet weg te nemen ongelijkheid.

Compensatie

Om ontwikkelingen toch op gang te brengen, wordt deze ongelijkheid bij de realisatie van gebouwde parkeervoorzieningen niet zelden op een of andere wijze (deels) gecompenseerd. Bijvoorbeeld via de grondkosten of een bijdrage in verwachte aanloopverliezen. Zo ontstaat een gelijker speelveld voor het parkeren in een parkeergarage en langs de openbare weg. Dit sluit aan bij het beleid om het blik van de straat te krijgen. En met het gevoerde beleid van de afgelopen decennia waarin parkeertarieven zich boven trendmatig ontwikkelden, zijn parkeergarages inmiddels gewilde beleggingsobjecten geworden. Wie had dit durven dromen?

Winstoogmerk

Private exploitanten onderscheiden zich van de overheid onder meer door hun winstoogmerk. Dat stimuleert om de exploitatie te optimaliseren. Dat is goed. Zij zien zich beschermd door de Wet Markt en Overheid die er op toe ziet dat er een gelijk speelveld is. Dat is ook goed. Minder goed is het wanneer private exploitanten deze Wet aangrijpen in een poging hun resultaat te verbeteren. De Wet beschouwt garage parkeren wel en straatparkeren niet als een economische activiteit. En bij de toepassing van de Wet wordt uitgegaan van een perfecte markt. En de parkeermarkt blijkt, net als vrijwel alle andere markten, niet perfect te zijn.

Toepassing Wet Markt en Overheid

Ondanks dat in het verleden gebruik is gemaakt van steun om ontwikkelingen op gang te brengen en een onverwacht sterke groei van de parkeertarieven de verwachte resultaten hebben vergroot, wordt in het streven naar verdere verbetering van het exploitatieresultaat steeds vaker ook geprobeerd gebruik te maken van de Wet. Dan treffen gemeente en exploitant elkaar voor de rechter. Dat mag, want daar hebben we een rechter voor. Maar het zorgt misschien ook voor heroverweging die de verdere ontwikkeling van de private parkeermarkt zal vertragen. En dat lijkt mij toch niet de bedoeling.

Foto: Pascal Blanchet

Lees verder

StreetPlug: oplaadstation zonder vervuiling van het straatbeeld!

17 mei om 12:20 uur
StreetPlug levert een ondergronds laadstation. “Geen ondergrondse laadpaal, want een paal is boven de grond”, zegt…
Lees verder »

Vernieuwde fietsenstalling met eigen identiteit

12 mei om 10:44 uur
De oude vloerafwerking van de ondergrondse fietsenstalling op station Haarlem, was beschadigd en versleten en…
Lees verder »

Parkeren onder een solar carport helpt gemeenten met verduurzamen

11 mei om 10:23 uur
Startup Park the Sun heeft een interactieve tool ontwikkeld die parkeergelegenheden in een gemeente in kaart…
Lees verder »

“De parkeergarage anno 2021 is van hout, multifunctioneel en energiepositief”

10 mei om 16:45 uur
Continental Car Parks heeft een concept ontwikkeld voor een energiepositieve multifunctionele houten parkeergarage…
Lees verder »

Een succesvolle mobiliteitshub met de juiste inzet van parkeren

10 mei om 12:19 uur
Waar moet ik aan denken bij het inrichten van een mobiliteitshub of knooppunt? En hoe zet ik mijn…
Lees verder »

Vervoersapp Gaiyo lanceert straatparkeerfunctie zonder transactiekosten

6 mei om 14:29 uur
Mobiliteitsapp Gaiyo biedt reizigers in nu ook de mogelijkheid om, zonder bijkomende kosten, te betalen voor…
Lees verder »

NS-app toont lege P+R-plekken 19 stations

3 mei om 13:53 uur
De reizigersapp van NS en de website tonen sinds 30 april op negentien treinstations of er nog parkeerplekken vrij…
Lees verder »

Duurzame renovatie met een passende uitstraling

3 mei om 10:31 uur
Bij de Ligustergarage in Leidschendam, gesitueerd naast het winkelcentrum Westfield Mall of The Netherlands,…
Lees verder »