Seminar MCD

feb27

Wie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, het gebruik en onderhoud van mobiliteitshubs? Wie betaalt de rekening en doet wanneer mee? Dit seminar is interessant voor een ieder die zich buigt over inbreiding, binnenstedelijke ontwikkelingen, herontwikkeling van terreinen en gebouwen, het opnieuw inrichten van straten, pleinen en steden. Kortom: projectontwikkelaars, gebiedsontwikkelaars, vastgoedmensen, parkeerexploitanten, stedenbouwkundigen, mobiliteitsexperts, verkeerskundigen en parkeerprofessionals zijn aanwezig bij dit seminar.

Datum / tijd

27 februari 2024
Aanvang: 13.00 uur