Functioneren van het verkeersnetwerk

dinsdag 26 oktober 2021

Als onderdeel van een gezonde leefbare stad of regio, streven wegbeheerders naar een goed functionerend multimodaal verkeersnetwerk. De mobiliteitsvraag groeit, en we willen deze graag faciliteren. Maar dan wel op een schone, duurzame manier zonder dat dit leidt tot overbelasting van de verkeersnetwerken.

Hoe definiëren we ‘goed functioneren’? Hoe bepalen we wanneer we een verkeersprobleem een knelpunt vinden? Dit is een uitdaging waar veel wegbeheerders tegenaan lopen. Met een combinatie van goede beleidsuitgangspunten en verkeersdata kan de netwerkkwaliteit objectief in beeld worden gebracht. Netwerkanalyses vormen een objectief uitgangspunt voor het toetsen van beleidsdoelen en het effectief ontwerpen en inzetten van maatregelen. We nemen je graag mee in de stappen die je van visie naar maatregel brengt.

Het begint met het objectief vastleggen en meetbaar maken van de beleidsdoelstellingen. De ambities uit de omgevingsvisie of mobiliteitsvisie worden geprojecteerd op het netwerk. Op welke relaties is de fiets de belangrijkste modaliteit? Welke kwaliteit verwachten we dan van de snelfietsroutes?

De uitgangspunten voor het regelen van multimodale verkeersstromen worden opgenomen in een multimodaal netwerkkader.

Referentiekader

Het kwantificeren gebeurt met een referentiekader. Per modaliteit zijn indicatoren geselecteerd die het functioneren het beste in beeld brengen op verschillende beleidsaspecten, zowel op trajectniveau als voor relaties.

Op trajecten zijn er verschillende relevante (beleids)aspecten per modaliteit. Voor de auto kunnen dit ‘doorstroming’ en ‘betrouwbaarheid’ zijn, terwijl het voor het functioneren van het fietsnetwerk wellicht interessanter is om te kijken naar ‘comfort’ en voor het openbaar vervoer naar ‘stiptheid’ of ‘vertraging’. Op relatieniveau wil je daarentegen met eenzelfde indicator voor alle modaliteiten de kwaliteit meten. Zo kun je bijvoorbeeld met reistijden inzichtelijk maken wat de concurrentiepositie van het openbaar vervoer is op specifieke relaties.

Huidig funtioneren

Een analyse van de beschikbare data geeft inzicht in het huidig functioneren van de netwerken. Met normwaarden per type weg wordt de ambitie van de wegbeheerder in het referentiekader ondergebracht. Deze zijn per type weg verschillend, in lijn met het netwerkkader. Door elke maand de indicatoren te toetsen aan de normen wordt het mogelijk om:

  1. Structurele knelpunten in het netwerk in beeld te brengen;
  2. Trends in de ontwikkeling van de netwerkkwaliteit analyseren;
  3. De effecten van evenementen, werk-in-uitvoering en incidenten te analyseren.

Met deze inzichten wordt het mogelijk om zeer gericht maatregelen in te zetten op de belangrijkste en grootste knelpunten in de stad. Arane Adviseurs kan u ondersteunen bij alle stappen die u tegenkomt op uw pad van visie naar maatregel.

 

 

 

Lees verder

iVRI geschikt maken voor een volledig verkeersoverzicht

7 dec om 15:00 uur
Hoe richt je de infrastructuur of onderhoud aan het wegennet in aan de hand van nieuwe mobiliteitstrends? Met dat…
Lees verder »

Op weg naar ISA-proof

9 nov om 09:42 uur
“In juli 2022 moeten alle nieuwe voertuigmodellen voorzien zijn van ISA”, vertelt Caroline van Rij van HR Groep. “…
Lees verder »

Veelzijdig programma Nationaal Hub Congres bekend

2 nov om 11:05 uur
De tweede editie van het Nationaal Hub Congres vindt op 25 november plaats in het Louwman Museum in Den Haag. Met…
Lees verder »

Lekker in de file je mailtjes beantwoorden…?!

11 okt om 13:20 uur
Ik weet dat ik niet de enige ben die het glas liever vol dan leeg heeft. Maar gaat het over halfvol of halfleeg,…
Lees verder »

Slimme prioritering voor vrachtverkeer dankzij Request

4 okt om 12:18 uur
Door gebruik te maken van intelligente prioritering krijgen vrachtwagens van HANOS in Apeldoorn waar mogelijk…
Lees verder »

Fiets en ITS: Fietsveiligheid verhogen door inzet slimme camera’s

30 sep om 10:16 uur
Verkeersveiligheid is al jaren een belangrijk thema. Steeds meer overheden, van Europees tot lokaal niveau, hebben…
Lees verder »

Kansen in Latijns-Amerika voor fiets

21 sep om 09:57 uur
Latijns-Amerikaanse steden kennen enkele van de meest overbelaste verkeersnetwerken in de wereld. Denk daarbij aan…
Lees verder »

Een brug zonder bugs

24 aug om 17:03 uur
Ze lijken als twee druppels water op elkaar: de Nelson Mandelabrug in Utrecht en de virtuele variant op de laptop…
Lees verder »