Arane Adviseurs in verkeer en vervoer

Arane Adviseurs is een adviesbureau gespecialiseerd in stedelijke en regionale bereikbaarheid. Onze focus ligt hierbij op verkeersmanagement in de breedste zin van het woord. We ondersteunen overheden en wegbeheerders bij het opstellen van strategische en tactische netwerkkaders, voeren data-analyses uit om inzicht te krijgen in het functioneren van het multimodale netwerk en ontwerpen, implementeren en evalueren regelsystemen met (dynamisch) verkeersmanagement. 

In projecten zoeken we naar innovatieve oplossingen waarbij de praktische uitvoerbaarheid voorop staat. We gebruiken hierbij multimodale (verkeers)data om onze ideeën te toetsen en onze oplossingen te implementeren en te evalueren en zo het werkveld weer een stap verder te helpen.

Social Media

LinkedIn

Bezoekadres

Groen van Prinsterersingel 43b Gouda, Nederland.

Contactgegevens

T. 0182 555 030
E. info@arane.nl

Artikelen, evenementen & downloads van Arane Adviseurs in verkeer en vervoer