P1

Parkeren beweegt ons
P1 is een landelijk opererend parkeerbedrijf dat al decennia lang parkeervoorzieningen exploiteert en beheert. Wij bieden hoogwaardige en gebruiksvriendelijke parkeeroplossingen. Dit doen wij voor zowel on street als off street locaties. Hiermee nemen we een unieke marktpositie in. Op dit moment zijn wij op circa 80 locaties in Nederland actief. Missie | Deskundig, betrouwbaar en betrokken; dat is P1 ten voeten uit. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers én onze parkeerders via efficiënte operationele en innovatieve oplossingen. P1 wil de ambassadeur voor de omgeving zijn. Door samen met omwonenden en ondernemers uit de omgeving op te trekken, realiseren wij gebruiksvriendelijke parkeervoorzieningen en optimaliseren wij de parkeerbezetting. Visie | Parkeren zit in ons bloed. Iedereen bij P1 zet zich in voor een hoogwaardige parkeerdienstverlening. Wij zijn het enige parkeerbedrijf in Nederland dat off street én on street dienstverlening op deze schaal combineert. Wij exploiteren en beheren parkeerlocaties. Daarnaast bieden wij gemeenten een breed palet aan dienstverlening zoals handhaving, digitale vergunningverlening, digitale bezoekersregeling, administratie en management, onderhoud en beheer van parkeerapparatuur, geldgaring en advisering. U vindt in ons een betrokken partner die hoogwaardige kwaliteit en service op maat levert. Een partner die vanuit een lange termijn perspectief onderneemt en waarbij de kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Strategie | Het realiseren van een aantrekkelijke, klantvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige parkeerlocatie is een complexe en uitdagende aangelegenheid die, naast specifieke parkeerkennis, om service en partnership vraagt. Wij investeren als geen ander in kennis, systemen en goed opgeleide mensen. P1 heeft oog voor de belangen van zowel de parkeerder (op basis van service) als van de eigenaar (op basis van partnership). Wij willen de markt steeds weer vernieuwen met innovatieve oplossingen, waarbij onze innovatiedrang de wens en en de eisen van de markt met onze eigen visie en inzichten combineert.

Bezoekadres

Benoordenhoutseweg 46 'S-GRAVENHAGE, NEDERLAND.

Postadres

Benoordenhoutseweg 46
2596 BC DEN HAAG
NEDERLAND

Contactgegevens

T. 070-3705070
E. info@p1.nl

Artikelen, evenementen & downloads van P1