Parkeren onder een solar carport helpt gemeenten met verduurzamen

dinsdag 11 mei 2021

Startup Park the Sun heeft een interactieve tool ontwikkeld die parkeergelegenheden in een gemeente in kaart brengt. Dat is niet alles; de tool helpt gemeenten, andere overheden en bedrijven ook om te bepalen welke van deze locaties geschikt zijn voor een solar carport.    

Door Jan Willem Kerssies


Park the Sun is onderdeel van het bedrijf Sobolt, vertelt projectleider Emily Baartmans. “We zijn een volwassen start-up, een hightechbedrijf met veel technische mensen in dienst. Op basis van artificial intelligence ontwikkelen we duurzame applicaties. Zo maken we bijvoorbeeld warmtescans voor woningen. Met onze tools kunnen we precies zien waar de problemen liggen en hoe we kunnen helpen om woningen te verduurzamen.” Daarnaast ontwikkelde Sobolt, samen met andere partijen, de tree-tracker. Baartmans: “voor verschillende Nederlandse steden hebben we alle bomen in de stad in kaart gebracht. De bomen zijn automatisch gedetecteerd door 3D point clouds, die gecreëerd zijn door een sensor op het dak van een auto. Vervolgens zijn de bomen en hun fysieke eigenschappen verwerkt door het softwareprogramma i-Treepeer-reviewed. Hiermee kunnen we de impact van bomen in de stad veel beter berekenen. We werken veel samen met gemeenten en provincies. Zij maken voor het opstellen en uitvoeren van beleid gebruik van onze applicaties.”

In 2019 startte Sobolt met de startup Park the Sun, in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam. “We hebben voor de gemeente Rotterdam een parkeerplaatsanalyse gemaakt op basis van luchtbeelden. Zo brachten we alle parkeerplaatsen in kaart. De provincie Noord-Holland wilde graag weten welke locaties geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van zonne-energie. Nadat we onze ideeën over een applicatie omtrent solar carports gedeeld hadden, ontwikkelden we samen met deze overheden onze tool. Sinds herfst 2020 is Park the Sun live.”

Verduurzamen

Park the Sun is een openbare en interactieve tool die gemeenten helpt te bepalen welke parkeerlocaties geschikt zijn voor een solar carport. “Gemeenten gaan een samenwerking met ons aan. Wij brengen vervolgens in kaart welke parkeerterreinen geschikt zijn om te overdekken met zonnepanelen, hoeveel energie daarmee wordt opgewekt en hoe je deze duurzame energie slim kunt gebruiken. Het gaat om alle parkeerterreinen in een gemeente of provincie, we maken dus geen onderscheid tussen publiek en privaat. Dat doen we bewust, omdat we juist een handreiking willen doen naar particuliere grondeigenaren om hun parkeerterreinen te verduurzamen.” Park the Sun maakt van verschillende open bronnen gebruik om alle parkeergelegenheden in kaart te brengen. “We gebruiken satellietbeelden en bijvoorbeeld open street maps om vast te stellen waar de parkeergelegenheden zich bevinden in een gemeente. Sommige kleine gemeenten hebben daarnaast een eigen dataset van een gebied. Ook daar maken we gebruik van.”

Solar carports zijn met zonnepanelen bedekte overkappingen op parkeerplaatsen. Dit heeft de nodige voordelen, vertelt Baartmans. “Er is geen extra ruimte nodig voor het plaatsen van zonne-installaties. Je combineert het opwekken van zonne-energie met overdekt parkeren. Dat is slim meervoudig gebruik van één locatie. Opgewekte energie kunnen we terugleveren, tijdelijk opslaan of direct gebruiken voor het laden van elektrische auto’s”, aldus Baartmans. Inmiddels hebben verschillende overheden zich gecommitteerd aan de tool van Park the Sun. Onder meer de steden Amsterdam, Utrecht en Rotterdam en de provincies Groningen en Drenthe maken van het product gebruik. Solar carports over bestaande parkeerplaatsen moeten uiteindelijk het nodige rendement opleveren. “We hebben berekend dat met de hedendaagse prijzen voor een solar carport je ongeveer 80 parkeervakken moet hebben om voldoende rendement te behalen. Dat komt neer op ongeveer duizend vierkante meter. Een solar carport levert op den duur geld op, maar dat hangt wel af van de grootte van een parkeerterrein. Daarnaast wegen het aantal laadpunten en de zoninstraling ook zwaar mee voor een goed rendement”, aldus Baartmans. Ze geeft aan dat op dit moment de opgewekte energie vooral wordt teruggeleverd aan het net.

Schaduwanalyse

Niet alle grote parkeerterreinen zijn geschikt voor een solar carport. Baartmans: “we maken altijd een schaduwanalyse van een gebied om te berekenen hoeveel energie er kan worden opgewekt. Niet iedere locatie is geschikt, bijvoorbeeld omdat er bomenrijen of hoge flats in de buurt staan van de parkeergelegenheid.” Baartmans denkt dat overheden steeds vaker gaan investeren in solar carports. “Je ziet nu steeds vaker dat zonneparken een beetje tegen wil en dank in natuurgebieden worden aangelegd. Als je gebruik maakt van een duurzame overkapping over bestaande parkeerplaatsen is dat niet meer nodig. Daarnaast geven solar carports overheden en bedrijven een groene uitstraling”, zo besluit Baartmans.

Meer informatie

Park the Sun
Parkthesun.com

 

-

Lees verder

Senior Consultant Parkeren en Stedelijke Mobiliteit

9 jun om 11:19 uur
Ecorys is een van de grootste advies- en onderzoeksorganisaties in Europa, gespecialiseerd in economische, sociale…
Lees verder »

Handreiking Parkeernormen helpt Gelderland bij realiseren woningbouw

9 jun om 11:16 uur
Passende parkeernormen dragen bij aan uiteenlopende beleidsambities, mits ze met voldoende maatwerk worden…
Lees verder »

Gemeente Helmond zet in op ondergronds parkeren

7 jun om 16:36 uur
De gemeente Helmond wil de binnenstad autoluw maken. Daarvoor worden diverse bovengrondse parkeerplaatsen…
Lees verder »

Bovengrondse parkeergarage in Arnhem weer veilig berijd- en beloopbaar

7 jun om 14:19 uur
Door hevige slijtage en externe (weers)invloeden, was na verloop van tijd de bovengrondse parkeergarage van het…
Lees verder »

Ondergrondse fietsenstalling biedt ruimte aan Leidseplein

28 mei om 10:57 uur
In het verleden struikelden bezoekers van het Leidseplein in Amsterdam soms over de fietsen en brommers. Dat is…
Lees verder »

Gezocht: Adviseur inkoop on- en off-street parkeersystemen

20 mei om 15:40 uur
Waar staan wij voor? Wij geloven dat we met parkeren impact hebben op de leefbaarheid en bereikbaarheid van een…
Lees verder »

StreetPlug: oplaadstation zonder vervuiling van het straatbeeld!

17 mei om 12:20 uur
StreetPlug levert een ondergronds laadstation. “Geen ondergrondse laadpaal, want een paal is boven de grond”, zegt…
Lees verder »

Vernieuwde fietsenstalling met eigen identiteit

12 mei om 10:44 uur
De oude vloerafwerking van de ondergrondse fietsenstalling op station Haarlem, was beschadigd en versleten en…
Lees verder »