Bestuurslid (vrijwilligersfunctie)

Profiel

Het bestuur van Wandelnet zoekt wegens het aftreden van één van de bestuursleden, per begin 2023 een bestuurder met een actief en voor Wandelnet relevant netwerk. Het bestuur van de stichting is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en bestaat in totaal uit vijf leden. Het bestuur vergadert circa zes keer per jaar. De bestuursleden passen qua instelling en persoonlijkheid bij een niet-winstbeogende instelling waarin doelmatig wordt gewerkt. De functie van bestuurslid betreft een onbezoldigde functie, onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Taken en Verantwoordelijkheden

Algemeen

 • In onze rol als toezichthouders met eindverantwoordelijkheid, proberen we een goede balans te houden tussen “toezicht houden op” en “ondersteunen van” directeur en bureau;
 • We besturen op hoofdlijnen, met een gezonde afstand van het dagelijkse werk in de Stichting;
 • We bepalen de strategische koers, stellen jaarlijks de begroting en werkplan vast en geven daarna directeur en het team de ruimte en middelen om hun taken uit te voeren;
 • We zijn beschikbaar om bij behoefte directie en team te ondersteunen met ons netwerk of specifieke ervaring.

Vacante bestuursfunctie

 • Als non-profit instelling, afhankelijk van subsidies van overheden, is het voor Wandelnet van belang om op continue basis in contact te zijn met ministeries, provincies en bedrijfsleven;
 • Treedt waar nodig op als vertegenwoordiger en ambassadeur naar buiten;
 • Adviseert en assisteert (zo nodig) de directeur bij relevante bestuurlijke bijeenkomsten.

Voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur vragen we vooral vrouwen te reageren op deze vacature.

Functie-eisen

Als bestuurslid beschikt u over

 • Affiniteit met wandelen en met de primaire taken van vrijwilligers en medewerkers, zijnde de ontwikkeling en het onderhouden van routes en belangenbehartiging voor wandelen en wandelaars;
 • Strategisch inzicht;
 • Ervaring met het functioneren van overheden, zowel op politiek, als op bestuurlijk en ambtelijk niveau;
 • Een relevant en actief politiek-bestuurlijk netwerk.

De functie start per januari 2023. Reageren kan tot en met 15 oktober 2022 via sollicitatie@wandelnet.nl onder vermelding van ‘sollicitatie bestuurslid Wandelnet’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Toon Naber (voorzitter) via 06-53807422.

Gesprekken vinden plaats in oktober/november. De selectiecommissie bestaat uit twee bestuursleden en wordt geadviseerd door de directeur. De benoeming gebeurt door het bestuur van Wandelnet.

Meer informatie over Wandelnet vindt u op www.wandelnet.nl.

 • Organisatie:
  Wandelnet