Senior beleidsadviseur en projectleider Spoor

Ben jij die senior beleidsadviseur die zijn of haar schouders graag zet onder programma’s en projecten voor de ontwikkeling van ons OV-netwerk op de korte- en (middel)lange termijn én daarbij ervaring heeft met landelijk- en regionaal spoornetwerk? Lees dan gauw verder!

Wat ga je doen?

Als senior beleidsadviseur zet je je schouders graag onder programma’s en projecten voor de ontwikkeling van ons OV-netwerk op de korte- en (middel)lange termijn. Heb je ervaring met “spoor” dan is dit erg fijn. Weet jij daarbij ook nog van doorzetten en schroom je niet om zelf het initiatief te nemen om gesprekken aan te gaan met diverse betrokken partijen? Als jij deze mooie kwaliteiten en eigenschappen goed kan combineren met jouw inhoudelijk kennis en ervaring van het landelijk- en regionaal spoornetwerk in combinatie met ons regionaal OV-netwerk, dan ben jij die collega die wij graag verwelkomen in ons uitvoeringsprogramma openbaar vervoer binnen provincie Utrecht!

Als ervaren beleidsmedewerker/projectleider met inhoudelijke- en soms zelfs ook technische kennis van het spoornetwerk weet jij dit in een grotere context te plaatsen van ons regionaal OV-netwerk en onze bereikbaarheidsopgave? En daarnaast ook in programma’s en  projecten jouw projectmanagementvaardigheden goed in te zetten.

Je hebt een verbindende rol tussen enerzijds strategie en beleidsontwikkeling en anderzijds concrete programma’s en projecten. Je draagt bij aan het uitwerken en uitdragen van de ov-strategie als onderdeel van de bereikbaarheidsopgave, zowel intern als extern (zoals binnen U Ned en bij Toekomstbeeld OV).

 • Je weet de belangen vanuit de provincie goed te benoemen en te vertegenwoordigen op lokaal-, regionaal en landelijk niveau en bent goed bekend met de (werking van) de verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten).
 • Het zwaartepunt van je werkzaamheden ligt op de ontwikkelingen op en rondom het landelijk spoornetwerk.
 • Het behartigen van het belang van de provincie Utrecht in overleggen en werkgroepen met andere decentrale overheden, NS en ProRail. Dit doe je op basis van je inhoudelijke kennis van het spoorsysteem, knooppuntontwikkeling, wisselwerking met (H)OV en de relatie met beleidsplannen en ontwikkeling van de provincie.
 • Je geeft uitvoering aan de in 2023 vastgestelde Spooragenda door invulling te geven en deel te nemen aan de opgenomen activiteiten en studies. Over 2 jaar zal een herijking van de Spooragenda plaatsvinden.
 • Ook heb je vanuit jouw expertise en ervaring inhoudelijke inbreng in spoorse studies met het Rijk, NS en/of ProRail en regionale overheden (bijvoorbeeld de A12-spoorcorridor) en vertegenwoordig je hierin de provinciale belangen.
 • Daar waar spoor een belangrijke opstap- en overstaplocatie is, weet jij intern een brug te slaan tussen de thema’s Spoor en Multimodale knooppunten.
 • In overleg met collega’s in de Noordvleugel (intern, de provincies Noord-Holland, Flevoland en de MRA) stel je jaarlijks een advies op voor NS en ProRail voor haar vervoer- en beheerplan.
 • Bij programma’s en projecten behoud jij overzicht en blijf je oog houden voor het te doorlopen proces, de organisatie en speel je adaptief in op de interne- en externe ontwikkelingen.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en weet relevante ontwikkelingen te vertalen naar concrete bestuursvoorstellen.
 • Je hebt ervaring met mobiliteitsvraagstukken, met het accent op OV en spoor in het bijzonder. Ervaring in en kennis van multimodale knooppunten is een pre.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van een provinciale strategie van de bereikbaarheidsopgave naar de doorwerking op spoorse dossiers en knooppuntprojecten.
 • Je hebt daarnaast ervaring met het vertalen van landelijke (spoorse) ontwikkelingen naar de provinciale opgave rond bereikbaarheid en mobiliteit.

Competenties en vaardigheden

 • Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en hebt ervaring met het opstellen van beleids- en bestuurlijke stukken..
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt “verbinden”. Weerstand of tegenstand weet je te overwinnen.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie.

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 3.935,54 tot maximaal € 5.564,56 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 11); Dit is nog exclusief de cao verhoging van 2024.
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                              Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ikram Akkouh, teamleider 06 - 43 24 64 45.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving en selectie, telefoon 06 - 38 57 32 85 of mail naar matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Wacht niet met reageren tot de sluitingsdatum want met geschikte kandidaten gaan we eerder in gesprek. Reageren kan tot uiterlijk 15 juni 2024 via onze sollicitatiepagina.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                   

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Binnen Mobiliteit valt deze functie binnen het expertiseteam Openbaar Vervoer en Multimodale knooppunten. Vanuit dit expertiseteam, leveren wij een bijdrage aan een goed functionerend OV voor nu en in de toekomst. Vanuit de ambtelijke sturingslijn leg je verantwoording af aan de Ambtelijk opdrachtgever OV en Knooppunten.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Organisatie:
  Provincie Utrecht
 • Locatie:
  Utrecht
 • Opleidingsniveau:
  WO
 • Uren:
  32 - 38
 • Meer informatie:
  Solliciteren