Whitepaper Bouwstenen voor effectieve Gedragsverandering

dinsdag 11 maart 2014
De zoektocht naar de kansen die gedrag biedt, heeft wellicht een ietwat dubbelzinnige oorsprong. Veelal komt interesse voor gedragsverandering voort uit urgentie: het geld is op om meer asfalt te leggen, de ruimte raakt op en vanuit Beter Benutten wordt aangegeven dat we slimmer moeten omgaan met de bestaande weg.

Noodzaak voor verdieping

Kortom: er ontstaat een noodzaak om ons te verdiepen in de (weg)gebruiker. Deze noodzaak is goed voor de ontwikkeling van het werkveld dat gedragsverandering heet, maar betekent ook dat de gedragsverandering resultaat zal moeten laten zien om zich te bewijzen. Om zo te laten zien dat de genoemde urgentie wellicht een goede reden is eens te kijken naar de menskant, maar dat deze kant meer te bieden heeft dan alleen maar ‘geen asfalt leggen’.

Gedrag duurzamer dan infra

We horen vaak dat gezocht wordt naar toepassingen van gedragsverandering omdat deze toepassingen goedkoper lijken dan (ingrijpende) infrastructurele oplossingen. Waar wij ook dit geen vooraanstaande reden vinden om eens te kijken naar toepassingen vanuit de gedragsverandering, zijn de feitelijke kosten van gedragstoepassingen waarschijnlijk wel duurzamer dan infrastructurele aanpassingen. Dat deze feitelijke kosten moeilijk in te schatten zijn door weinig ervaring en het laten uitvoeren van gedragsprojecten door externe partijen, draagt bij aan de beleving dat investeren in gedragsverandering een onzekere aangelegenheid is. Zonder voldoende grip op de implementatie en uitwerking wordt de gedragskennis in de eigen organisatie ook onvoldoende geïnternaliseerd en zal de basis voor een succesvolle toepassing van gedragsverandering geen sterk genoegen basis hebben om het gewenste resultaat te realiseren.

 

De whitepaper 'Bouwstenen voor effectieve Gedragsverandering' van Antea Group en Plan to Behaviour biedt inzicht in de wijze waarop die basis gebouwd kan worden, via een denk- en werkwijze, samengevat in de Gedragswijzer.

Download hier de whitepaper: