Whitepaper "Ruim baan voor de fiets"

dinsdag 14 december 2010
Antea Group legt in haar whitepaper 'Ruim baan voor de fiets' uit hoe het fietsgebruik op efficiënte wijze gestimuleerd kan worden en kijkt daarbij verder dan alleen de infrastructuur.

Whitepaper ‘Ruim baan voor de fiets’Vier hoofdaspecten als leidraad

Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruik van die fiets, kan vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer onder de 7,5 kilometer ieder jaar nog altijd 300 miljoen keer de auto. Met verkeersopstoppingen in de stad, parkeerproblemen en stress in de auto als gevolg. Iets waar we op de fiets geen last van hebben. Door de fiets een belangrijke plek in de wereld van onze mobiliteit te geven, verhogen we het fietsgebruik en daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid, luidt de boodschap van Oranjewoud. Er wordt uitgelegd waarom de volgende vier hoofdaspecten goed geregeld moeten zijn: beleid en (netwerk)visie, infrastructuur en stallingen, doelgroepenbenadering en fiets in de ketenmobiliteit.