MobiliteitsPlatform Whitepapers

Whitepaper: Mobiliteitshub is de toekomst

20 dec 2022

In een ideale samenleving is alles dichtbij. Toch is niet altijd alles op korte afstand aanwezig en dus is voor…

Lees verder »

De Beweging – Nederland sneller duurzaam

21 nov 2022

Koninklijke NLingenieurs heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een visiedocument. Daarin roepen zij ingenieurs-…

Lees verder »

Whitepaper 'Door tijdelijke experimenten naar een autoluwe buurt'

1 nov 2022

Hoe maken we de stad leefbaarder? Hoe wordt het een fijnere plek voor mensen om te leven en te werken? Dat kan…

Lees verder »

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

2 sep 2022

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Zij bezorgen boodschappen binnen tien minuten aan huis en…

Lees verder »

Gedragsaanpak helpt bij stedelijke mobiliteitsproblemen

11 jul 2022

De verkeersdruk is alweer vrijwel op het niveau van voor de coronapandemie. En dat drukt ons met de neus op de…

Lees verder »

Whitepaper Slimme en schone logistiek voor de binnenstad

17 dec 2021

Elke gemeente streeft naar een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Door het wegvallen van economische…

Lees verder »

Fietsveiligheidsscan: Een proactieve en risicogestuurde aanpak

2 nov 2021

EU-Beleidskader voor Verkeersveiligheid 2021-2030

Met haar ‘Vision Zero’ en ‘Safe System’ heeft de EU…

Lees verder »

Whitepaper: Mobiliteit in de stad van Morgen - 5 frisse invalshoeken

1 okt 2021

Hoe ziet de stad van de toekomst er uit? En hoe houden we die stad leefbaar, nu de stedenbouwkundige focus is…

Lees verder »

Whitepaper: Datagedreven parkeren voor een gezondere stad

7 apr 2021

Tijdens de coronapandemie is de vraag naar cash- en contactloos betalen flink gestegen. Het aandeel van…

Lees verder »
topicThemaFiets

Whitepaper: zo geef je fietsers ruim baan

21 feb 2020 timer1 min
Inwoners stimuleren om vaker de fiets te pakken? Zo doe je dat!
Lees verder »
topicThemaBeleid

Whitepaper: Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling

21 jun 2019 timer1 min
Lees hier de nieuwe whitepaper van &Morgen door Willem Snel over Mobiliteit en Gebiedsontwikkeling.
Lees verder »

Whitepaper: Zero Emissie Stadslogistiek

8 apr 2019 timer2 min

De dertig grootste Nederlandse gemeenten besloten in het kader van het Klimaatakkoord dat de binnensteden in…

Lees verder »