Compressor Day 2021

mei27

Wat is de betekenis van methaangas en de omzetting daarvan in waterstof bij het koolstofvrij maken van de energievoorziening? NEUMAN & ESSER GROUP (NEA) biedt antwoorden voor het omzettingsproces van methaangas in CO2-vrije energieoplossingen. Voortbouwend op het succes van 2020 organiseert NEA de "Compressor Day 2021" tijdens twee virtuele symposia, waarvan de eerste zal plaatsvinden op 27 mei.

Methaan uit biogas werd aanvankelijk beschouwd als een eenvoudig product uit de afvalverwerking. Vandaag de dag wordt het gezien als een hernieuwbare energie. Eentje die als zodanig een enorme opwaardering heeft gekend. Duitsland dekt ongeveer een kwart van zijn hernieuwbare energie met elektriciteit uit biogasinstallaties en staat daarmee aan de top in Europa.

Biomethaan is een 100% hernieuwbaar gas dat wordt verkregen uit afval van de levensmiddelenindustrie, keukens, de landbouw, huishoudens of slib van rioolzuiveringsinstallaties. Het kan in het aardgasnet worden toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt verbruikers te bevoorraden die ermee verwarmen, koken of elektriciteit opwekken. 

De productie van groene waterstof uit biogas, speelt een belangrijke rol bij de overgang naar CO2-vrije energiesystemen. Daar waar geen gasnetten beschikbaar is, biedt de vloeibare variant een manier om de energie op een andere manier te transporteren.

Volgens verschillende scenario's van de Europese Commissie over de strategische langetermijnvisie tot 2050, zal de vraag naar gas in Europa afnemen. Maar ongeacht de algemene ontwikkeling van de vraag naar gas, zal de rol van hernieuwbare, CO2-vrije gassen de komende decennia in alle scenario's toenemen. Op de Compressor Day zullen deskundigen van TGE Gas Engineering, ARCANUM Energy Systems en NEA uitleggen hoe het gebruik van biogas bijdraagt tot de energieoplossing.

Inschrijven kan op https://www.neuman-esser.de/compressors/cd-2021-goes-virtual/. Het twee uur durende symposium begint op 27 mei om 9.00 uur en wordt om 17.00 uur herhaald. De Compressor Day 2021 kent een vervolg op 25 november waar meer onderwerpen over CO2-vrije energieoplossingen aan bod zullen komen zoals waterstof tankstations, drooglopende zuigercompressor technologie, waterstof waardeketen en Power-to-Liquid.

Over NEA

NEUMAN & ESSER GROUP (NEA) is een toonaangevende fabrikant van zuiger- en membraancompressoren en compressorsystemen voor procesgas, aardgas en alle technische gassen. NEA-producten worden gebruikt in de olie- en gasindustrie, de chemische en petrochemische industrie, de voedselverwerkende industrie en de sector duurzame energie. Zuiger- en diafragmacompressoren spelen een centrale rol in de infrastructuur van de nieuwe waterstofeconomie. NEA beschikt over tientallen jaren deskundigheid op dit gebied. De NEA GROUP heeft zijn portefeuille uitgebreid met alternatieve concepten die gebruik maken van waterstof en biomethaan om de overgang naar het energiesysteem van de toekomst te stimuleren. https://www.neuman-esser.de/

Datum / tijd

27 mei 2021
Aanvang: 09.00 uur

Prijs

€Gratis

Locatie

near_meOnline