MobiliteitsPlatform Whitepapers

Whitepaper: Verplicht geluidbelasting monitoren - Verkeerskundig plan van aanpak gevraagd

10 okt 2023

Nieuw in de Omgevingswet: monitoring van wegverkeersgeluid op wegen wordt verplicht. Iedere gemeente en ieder…

Lees verder »

Whitepaper: Gebiedsgericht werken aan mobiliteit en brede welvaart

10 okt 2023

Ruimte in Nederland is een steeds schaarser wordend goed. En door de economische groei, klimaatadaptie en…

Lees verder »

Whitepaper: Verkeer ‘slimmer’ managen? Zo doe je dat!

18 jul 2023

’s Ochtends kennen we thuis een vast ritueel op vaste tijden. Je staat op en zorgt ervoor dat de kinderen…

Lees verder »

Verkeersveiligheid: zo pak je het effectief aan

5 apr 2023

In Nederland maken alle weggebruikers samen jaarlijks 15 miljard fietskilometers, 1,8 miljard wandelingen en…

Lees verder »

Gedragsaanpak werkt bij het verduurzamen van de logistiek

5 apr 2023

Gedrag in de logistiek is niet nieuw, of toch? In deze whitepaper laten we voorbeelden zien van een…

Lees verder »

Whitepaper: Mobiliteitshub is de toekomst

20 dec 2022

In een ideale samenleving is alles dichtbij. Toch is niet altijd alles op korte afstand aanwezig en dus is voor…

Lees verder »

De Beweging – Nederland sneller duurzaam

21 nov 2022

Koninklijke NLingenieurs heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een visiedocument. Daarin roepen zij ingenieurs-…

Lees verder »

Whitepaper 'Door tijdelijke experimenten naar een autoluwe buurt'

1 nov 2022

Hoe maken we de stad leefbaarder? Hoe wordt het een fijnere plek voor mensen om te leven en te werken? Dat kan…

Lees verder »

Whitepaper Flitsbezorging: kansen en kaders

2 sep 2022

Flitsbezorging is een nieuw fenomeen in Nederland. Zij bezorgen boodschappen binnen tien minuten aan huis en…

Lees verder »

Gedragsaanpak helpt bij stedelijke mobiliteitsproblemen

11 jul 2022

De verkeersdruk is alweer vrijwel op het niveau van voor de coronapandemie. En dat drukt ons met de neus op de…

Lees verder »

Whitepaper Slimme en schone logistiek voor de binnenstad

17 dec 2021

Elke gemeente streeft naar een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Door het wegvallen van economische…

Lees verder »

Fietsveiligheidsscan: Een proactieve en risicogestuurde aanpak

2 nov 2021

EU-Beleidskader voor Verkeersveiligheid 2021-2030

Met haar ‘Vision Zero’ en ‘Safe System’ heeft de EU…

Lees verder »