Dag van Verkeer & Mobiliteit

nov26
Kom ook dit jaar weer naar de grootste en meest complete vakbeurs voor de Nederlandse verkeers-, mobiliteit- en parkeermarkt. Een jaarlijks ontmoetingsmoment voor gemeenteambtenaren met als werkveld het stedelijk gebied en het daarop aansluitende wegennet, ambtenaren werkzaam bij provincie, waterschap of rijk en voor professionals uit de private sector zoals aannemers van infrastructurele projecten.

Verkeer

Heeft u interesse in wegaanleg en onderhoud, wilt u zich oriënteren op het nieuwste verkeersmeubilair of bent u verantwoordelijk voor (verkeers)verlichting? Deze voorzieningen vindt u allemaal terug op de beursvloer.


(Slimme) Mobiliteit

We werken toe naar een samenleving waarin ‘slimme mobiliteit’ een belangrijke rol gaat spelen. Het wegnemen van de kloof tussen vraag en aanbod staat hierbij centraal. Op de beurs staan dan ook diverse leveranciers die producten en diensten leveren op het gebied van verkeersdoorstroming, advies en beheer, beheer van infrastructuur (beheer oude infrastructuur), mobiliteitsmanagement en slimme mobiliteit.


Parkeren

Parkeren heeft ook een centrale rol op de beurs. De Dag van Verkeer & Mobiliteit toont nieuwe visies, mogelijkheden en technieken maar ook concrete oplossingen voor elke parkeervraag. Denk hierbij aan parkeervoorzieningen zoals straatparkeren, parkeergarages en parkeerterreinen voor auto’s en fietsen. U vindt op de beursvloer producten en diensten rondom parkeren, fietsparkeren, open parkeerdata, bouw en renovatie.Zet 26 november 2015 in uw agenda en registreer nu alvast via de beurswebsite voor een gratis bezoek aan de 10 e editie van de Dag van Verkeer & Mobiliteit in Expo Houten:  www.verkeerenmobiliteit.nl

Datum / tijd

26 november 2015
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_meExpo Houten