Grote Vragenshow - deel 2 - Vakbeurs Mobiliteit/ Openbare Ruimte

okt6

Tijdens de Vakbeurs Mobiliteit en Openbare Ruimte vindt de Grote Vragenshow plaats op de stand van Acquire (2.3.13). Talkshowhost Rogier Elshout behandelt samen met een aantal experts drie grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Vanuit zijn ervaring, persoonlijkheid en kennis van het vakgebied is hij bij uitstek geschikt om de onderste steen boven te krijgen. Kom op 5 en/of 6 oktober langs bij onze stand en luister/doe mee met de Grote Vragenshow!

Programma

Donderdag 6 oktober | 11:00 -12:00 uur   

Hoe kan lopen bijdragen aan een gezonde stad?                                            
“De woonkwaliteit van de nieuwbouwwijk verslechtert omdat de mens te vaak wordt vergeten”, zegt Ankie van Dijk – directeur Wandelnet. Een stevige uitspraak. Terwijl we juist gezonde steden willen ontwikkelen, benutten we niet alle kansen. “Projectontwikkelaars hebben een sterke greep op de ruimtelijke ontwikkeling. Als grondopbrengst maximaal moet zijn is er een lagere prioriteit voor publieke ruimte.”    

Hierover in gesprek gaan: Ankie van Dijk (Directeur Wandelnet), Erwin Stoffer (Leading Professional Healthy Cities | Stedenbouwkundige I Royal HaskoningDHV), Annemieke Molster (Stedenbouwkundige en oprichtster Molster Stedenbouw) en Faye Ellen (Oprichtster Arttenders).
 

Ankie

Ankie van Dijk, Directeur Wandelnet
Ankie gaat graag met een missie op pad en bereikt resultaten door inhoudelijke kennis, uitgebreid relatienetwerk, omdenken, strategie en heel veel enthousiasme. ‘Ik kom het best tot mijn recht als ik me inhoudelijk verdiep in onderwerpen die ik vervolgens met persoonlijke bevlogenheid en passie kan uitdragen. Die werkwijze komt van pas in het politieke lobbywerk, bij het opstarten van nieuwe projecten, voor het verkrijgen van financiering en in het creëren van draagvlak bij samenwerkingspartners.’ 

’Veel repeterend werk of dingen doen 'omdat we ze altijd zo doen' passen niet bij mij. Liefst zoek ik naar vernieuwing, processen en resultaten beter maken en omdenken. Ik ben er wel voor in om te pionieren in mijn werk.’

‘Ik werk graag met mensen samen, maar zoek ook de ruimte om zelf koers uit te zetten. Ik vaar daarbij sterk op intuïtie en bouw op een uitgebreid persoonlijk relatienetwerk, variërend van politieke contacten in Tweede Kamer tot een grote vrijwilligersgroep. In het semipublieke domein weet ik mijn weg te vinden in de sectoren natuur, toerisme, infrastructuur, sport, ruimtelijke planning en gezondheid.’

Erwin

Erwin StofferLeading Professional Healthy Cities | Stedenbouwkundige I Royal HaskoningDHV
‘Mijn drijfveer is om te streven naar een gezonde leefomgevingen door schaalniveaus heen. Vanuit mijn rol als Leading professional Healthy cities inspireer ik klanten, stakeholders en collega’s in het ruimtelijk en sociaal domein om met elkaar de uitdagingen te vertalen naar toekomstgerichte oplossingen.’

’Bij RHDHV werk ik vanuit Smart Urban Environment als een ervaren stedenbouwkundige en projectmanager die vooruit kijkt en ruimtelijk en procesmatig adviezen geeft. Denkend vanuit kernwaarden wordt een duidelijke visie gegeven op de potenties in het gebied en een basis gelegd voor een integraal concept. Daarnaast kan ik in het proces belangen goed afwegen, draagvlak creëren en adequaat handelen als de situatie er om vraagt.‘

’Mijn specialiteiten zijn transformaties en gezonde gebiedsontwikkeling bi voorkeur in hoogstedelijke gebieden of op het grensvlak van stad en landschap. Mijn drijfveer is dat een ontwikkeling altijd meerdere kwaliteitsimpulsen moet nastreven - en dan het liefst ook nog buiten de ontwikkeling zelf - zodat duurzame netwerken ontstaan.’

Annemieke

Annemieke MolsterStedenbouwkundige en oprichtster Molster Stedenbouw
Molster Stedenbouw is in 2006 opgericht door Annemieke Molster. Het bureau maakt ontwerpen, doet onderzoek en geeft advies. Specialismen zijn herstructurering en duurzame mobiliteit. De laatste jaren is de focus steeds meer op ontwerpen voor voetgangers en onderzoek naar de behoeften van voetgangers komen te liggen. De fascinatie voor de manier waarop mensen al lopend de omgeving ervaren komt terug in allerlei stedenbouwkundige ontwerpen en onderzoeken en heeft ook geleid tot een ander type projecten, zoals een streetart project en een project in het bos.

In de projecten van Molster Stedenbouw gaan ontwerp en onderzoek hand in hand. De ontwerpen zijn gebaseerd op kennis die uiteraard is opgedaan door ervaring, maar ook door het doen van onderzoek. Het bureau stimuleert opdrachtgevers om de effecten van ingrepen in beeld te brengen, zodat in de toekomst nog meer ingrepen in de stad ‘evidence based’ gedaan kunnen worden.

Faye

Faye EllenOprichtster Arttenders
Arttenders is opgericht in 2015 door Faye Ellen en Siobhan Burger. Zij zagen beiden de mogelijkheid om een duurzaam financieel cultureel veld te creëren door het bouwen van een brug tussen kunst en business. Inmiddels is het bedrijf ontwikkeld tot een social design bureau, waar wij onze opdrachtgevers ontzorgen van strategie tot oplevering.

Bij Arttenders vinden wij dat iedereen een inspirerende leefomgeving verdient. Als social designers plaatsen we de samenleving midden in ons ontwerpproces. In een ontwerpend onderzoek herkaderen we het oorspronkelijke vraagstuk. Met onze integrale aanpak komen maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen samen om de grootst mogelijke impact te behalen. Zo maken we verrassende oplossingen voor complexe opgaven.

 

Donderdag 6 oktober | 14:00 -15:00 uur   

Hoe slim zijn we over 10 jaar?                                                                                                                
De hype rond het slimmer maken van de fysieke leefomgeving is voorbij. Waar staan we nu? Waar zien we echt slimmere visies, beleidsplannen of onderhoudsprogramma’s? Wat leveren ze op in termen van kwaliteit, budget of tevredenheid van de gebruiker van de leefomgeving? Hoe organiseren we de slimme stad op lokaal, regionaal en landelijk niveau? We maken de balans op en proberen een reëel, wenselijk en haalbaar toekomstbeeld te schetsen.    

Hierover in gesprek gaan: Paul van Koningsbruggen (Director mobiliteit Technolution), Marlous Hovestad (Senior verkeerskundig adviseur bij NDW) en Patrick Duwel (Directeur Keypoint consultancy).

Paul

Paul van KoningsbruggenDirector mobiliteit Technolution
Paul is de innovatiegedreven Director Mobility binnen Technolution. Zijn hele carrière is gericht op innovaties in (weg- en scheepvaart) verkeersmanagement. Paul dekt de hele scope af van de laterale denkfasen tot en met het productierijp laten landen van innovaties in Technolution's platform voor netwerkbreed verkeersmanagement MobiMaestro. Nieuw is de verbintenis van verkeersmanagement met het dynamisch gebruik van de openbare ruimte.

Paul van Koningsbruggen heeft de digitalisering in de mobiliteitswereld van dichtbij zien evolueren. Hij zag in de afgelopen jaren twee belangrijke ontwikkelingen. “Enerzijds de technische kant. De processorkracht is enorm toegenomen, met de hardware is daardoor steeds meer mogelijk. Aan de andere kant is de ontwikkeling van de software verandert. Daar zit iets bevlogens en iets opportunistisch in. Ontwikkelaars willen hun software graag delen, het is open source. Toen ik nog programmeerde begon ik met een wit vel. Nu is het veel meer een kwestie van alles wat voorhanden is bij elkaar brengen, een nieuwe applicatie is tegenwoordig snel geboren. Dat heeft een waanzinnige versnelling met zich meegebracht. De techniek gaat zo snel als ons absorptievermogen. Daarnaast worden nieuwe dingen samen met de businesskant ontworpen.”

Marlous Marlous HovestadSenior verkeerskundig adviseur bij NDW
In NDW werken Nederlandse overheden samen aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van mobiliteitsdata. 
Deze gegevens zijn essentieel voor het managen van het verkeer, ze voeden talloze verkeersinformatiediensten en vormen een stevige basis onder het mobiliteitsbeleid in ons land.
Data van en over het wegverkeer zijn onze core business. We regelen de inwinning ervan, zien toe op de kwaliteit, we verrijken data, slaan ze op en stellen ze beschikbaar. Met als doel een betere bereikbaarheid, minder files, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen.
Patrick Duwel

Patrick DuwelDirecteur Keypoint consultancy 

”Werken met mensen in een wereld van techniek” is Patricks drijfveer. Patrick is directeur van Keypoint en is analytisch, gedreven en een 'mensen-mens'.

Als directeur vindt hij het belangrijk om mensen te enthousiasmeren en stimuleert hij iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Hij is zich er als geen ander van bewust dat iedereen anders is en dat je samen het team maakt. Voor een goed advies draait het immers om mensen en het inzetten van hun kennis en kunde.

Het werkveld van mobiliteit is letterlijk en figuurlijk continu in beweging. Patrick heeft een achtergrond in de ICT en zet deze kennis al jaren in bij vraagstukken in het mobiliteitswerkveld. Hij gaat daarbij graag op zoek naar oplossingen waarbij verkeerskunde, ITS en ‘de mens’ elkaar versterken. Als projectleider/adviseur is Patrick onder meer betrokken bij de regionale en landelijke ITS vraagstukken zoals Talking Traffic en MaaS. Hij is dan ook dé expert om de vertaalslag te maken tussen de functionele vraag en de technische mogelijkheden die hiervoor beschikbaar zijn. Zo vormt hij de brug tussen ‘beide werelden’.

Op woensdag 5 oktober behandelen we de opgaven: Kan progressief mobiliteitsbeleid helpen de hitte in de stad te verminderen? Lees meer

Datum / tijd

6 oktober 2022
Aanvang: 11.00 uur

Locatie

near_meJaarbeurs Utrecht