MaaS Kenniscafé

mei16
CROW nodigt u van harte uit voor het tweede MaaS kenniscafé op 16 mei van 13:00 tot 16:30 op het Jaarbeursplein 22 in Utrecht. In dit café staat MaaS en Parkeren centraal.

Parkeernormen, inrichting van de openbare ruimte, de groenvoorziening en de wegen, parkeeropbrengsten, waarde van vastgoed allemaal zaken waar Mobility as a Service mogelijk een invloed op heeft op de lange termijn. Immers minder parkeerplekken zijn nodig wanneer autogebruik het autobezit vervangt en er allerlei nieuwe mobiliteitsdiensten komen die autogebruik doen afnemen. Wat speelt er voor gemeenten op de korte termijn? Over deze zaken hebben we het met elkaar in het komende kenniscafé. Voorbeelden van gemeenten die gezamenlijk werken aan MaaS en parkeren komen aan de orde. Welke stappen hebben zij gezet en welke lessen hebben ze daarbij geleerd?

Programma:

13.00-13.30 Inloop met koffie/thee

13.30-13.35 Welkom/toelichting programma

13.35-14.10 Gemeentelijk Parkeerbeleid en MaaS in Rotterdam
Bastiaan Pigge en Jasper van der Hoop (beiden gemeente Rotterdam)

14.10- 14.40 Het belang van parkeerdata voor MaaS, beschikbaarheid en toekomstige ontwikkelingen
Maddy van Bilsen en Wilco van de Vosse (beide van SHPV, resp. directeur en ict-datamedewerker)

14.40-15.05 Een verhaal uit de praktijk van parkeren en mobiliteitsdienstverlening
Esther van der Meer (managing director, Parkmobile Benelux)

15.05-15.15 Pauze

15.15-16.00 Workshops (3 stuks, begeleid door de inleiders voor de pauze, en ondersteund door CROW/I&W).

Doel: wat zijn de kansen/risico’s, welke kennisvragen zijn er en welke kennisbehoeften zijn er?

16.00-16.15 Terugkoppeling workshops

16.15 Afsluiting

16.15-17.00 Borrel

Datum / tijd

16 mei 2019
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_meCROW Utrecht