Parkeervak

apr21
Voor binnensteden en menig bedrijf is parkeren een kritische succesfactor. Voor de retail is het van belang goede en betaalbare parkeervoorzieningen aan te bieden door de opkomst van internetshopping en concurrentie van winkels met gratis parkeergelegenheid. Andere bedrijven zullen parkeren als extra service aanbieden of als marketingtool inzetten t.b.v. klantenwerving en -binding. Parkeren kan ook vanuit exploitatie-oogpunt van belang zijn.

Parkeren is een specialistisch vakgebied. Er zijn vele ontwikkelingen, off-street en on-street,
zoals parkeernavigatie in auto’s en reservatiesystemen, zelf parkerende auto’s, nieuwe
betaalmogelijkheden en efficiënte handhaving vanuit rijdende auto’s. Deze worden gepresenteerd
op ParkeerVak 2015 dat van 21 t/m 23 april a.s. plaatsvindt in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch.
De vakbeurs is een initiatief van Vexpan, het Platform voor Parkeren in Nederland, en toont
parkeeroplossingen voor auto’s en tweewielers. Van veilig parkeerterrein tot ’state of the art’
gebouwde parkeervoorziening. Van beheer tot exploitatie.

 

Ook innovaties m.b.t. ‘groene’ parkeergarages en -daken, energiebesparing, marketing, dataverzamelen
en managen en oplaadvoorzieningen voor elektrische auto’s krijgen aandacht. De
zesde editie wordt fors groter en verhuist naar de hoofdhal. Er komt een ruimte met virtuele
parkeeroplossingen en simulaties die inzicht geven in mogelijk toekomstige oplossingen. Er worden
twee bijzondere exposities over innovaties samengesteld, zowel op productniveau als totaalconcept.
Daarnaast zijn er twee theaters t.b.v. voordrachten. Nieuw is ook de speciale avond voor het vak.

 

Veel meer brancheverenigingen en kennispartners zoals NVBEO (Nederlandse Vereniging van
Bedrijvencentra, Business Centers en Economische Ontwikkelingen), RAI, FMN (Facility Management
Nederland), RECRON (Vereniging van Recreatie Ondernemers Nederland), Stadswerk, Grontmij
Nederland en CROW zijn het komende jaar betrokken bij het vakinhoudelijke programma van de
beurs.

 

ParkeerVak 2015 richt zich op vertegenwoordigers van gemeenten, stedenbouwkundigen,
verkeerskundigen, architecten, ingenieurs, aannemers, installateurs, onderhoudsmanagers, directies
en facilitymanagers van bedrijven waarvoor parkeren van eminent belang is zoals zorginstellingen,
retailers, vastgoed, recreatie - en sportaccommodaties, hotels, logistieke centra en locaties m.b.t.
transport en vervoer. Er worden 150 exposanten verwacht.
ParkeerVak 2015 wordt georganiseerd door de mede-initiatiefnemer van de eerste twee edities,
tegenwoordig actief met organisatiebureau 2XPO.

 

Meer info: www.parkeervak.nl

Datum / tijd

21 april 2015
Aanvang: 10.00 uur

Locatie

near_me's Hertogenbosch