De NDW laat zien wat ze in huis hebben

maandag 13 november 2023

Foto: Shutterstock

Els Rijnierse, Marlous Hovestad en Ruud van den Dries van de uitvoeringsorganisatie NDW willen graag laten zien wat hun organisatie in huis heeft, ook voor gemeenten die de weg naar de NDW nog niet weten te vinden. “We kunnen de gemeenteambtenaar ondersteunen, maar dan moeten ze ons wel weten te vinden.”

Rijnierse werkt nu zo’n 12 jaar als projectmanager bij de NDW en omschrijft zichzelf als ‘het geheugen van de NDW’, expert mobiliteitsdata Hovestad met 8 jaar iets korter en Van den Dries is van het drietal de nieuwste aanwinst voor de NDW, hij is er zo’n 2 jaar geleden begonnen. “Daarvoor werkte ik als verkeerskundige, en al die kennis over data en mobiliteit neem ik mee in mijn baan als themamanager.”

“We willen laten zien hoe we de gemeentelijke ambtenaar kunnen ontzorgen”, vertelt Hovestad. “Dan gaat het niet alleen om verkeer maar om het hele mobiliteitsvlak. Veel provincies weten ons wel te vinden en bij de gemeenten die al bij ons aankloppen merken we ook dat ze de dingen die we bieden goed kunnen gebruiken, maar er zijn ook nog gemeenten die niet van ons bestaan afweten. Via de regionale datateams die in het kader van de Data top 15 actief gemeenten bij elkaar in een ruimte krijgen zijn we goed aangehaakt, dat werkt wel heel goed.”

Diverse gereedschappen

Wat heeft de NDW als organisatie dan te bieden? Rijnierse: “Dat is heel divers. Zo hebben we Melvin, voor het plannen van wegwerkzaamheden en het afstemmen daarvan met naburige gemeenten, opdrachtgevers en aannemers. Daar maken vrij veel gemeenten gelukkig al gebruik van.”

“We hebben George, voor het beheren van het verkeersbordenareaal op verkeerskundig gebied. Dan gaat het dus niet om assetmanagement, maar wel over waar de borden staan en welke impact die hebben op het verkeer én aanbieder van navigatiesystemen kunnen daar informatie uit halen.  Dat is belangrijk, want veel gemeenten hebben wel al een registratiesysteem, maar aanbieders van navigatie willen natuurlijk niet uit diverse verschillende systemen putten, die willen op één plek terechtkunnen voor hun databehoefte.”

Van den Dries: “Dat vinden gemeenten wel lastig, want die hebben vaak al een assetmanagementsysteem. Dan vragen ze of ze dan alles dubbel moeten innoveren. We werken nu aan een koppeling en automatische datavalidatie.”

Nog een voorbeeld van wat de NDW biedt: “We hebben een platform waarop gemeenten periodiek fietstellingen kunnen registreren, zodat ze zelf van de archivering en historie af zijn. Daarbij bieden we ook rapportagemogelijkheden. We kunnen zelfs voor fietsdata het contractbeheer met fietstelpartijen uit handen nemen.”

Van den Dries, Rijnierse en Hovestad noemen nog veel meer: het gebruik van floating car data van TomTom en BeMobile voor verschillende toepassingen, het platform voor laadinfrastructuur, ontsluiten van data naar de logistieke sector, en meer. Veel voordelen komen voort uit het gebruik van de tools, ook al zijn ze niet het hoofddoel van de tool. Van den Dries: “Neem ISA, gemeenten worstelen nog met hoe ze daar klaar voor kunnen zijn, want alle borden moeten dan immers digitaal goed geregistreerd zijn. Wij leggen dan uit dat, als je George gebruikt voor je bordenregistratie, je dat automatisch hebt afgedekt, omdat wij die data ook weer ontsluiten aan de logistieke sector. Dat soort voordelen zijn dus afgeleid van het proces en lastig in een tool te vatten maar wel van grote waarde voor gemeenten.”

Meer weten over de NDW als organisatie en wat Els, Marlous, Ruud – en hun collega’s – te bieden hebben? Bezoek dan zeker hun stand op de Nationale Verkeersexpo op 23 november in Houten! De NDW organiseert ook een sessie waar je terecht kunt met al je vragen.