De uitdagingen van gelijkheidsbeginsel bij parkeerbelasting

maandag 5 juni 2023

In ons gezin ben ik de oudste van drie. Als we als kind een reep chocolade van oma kregen was het dan ook altijd aan mij om deze te verdelen tussen mijn jongere broertje, zusje en mij. Een chocoladereep delen door drieën is altijd lastig. Waar mijn broertje de reep in vieren deelde, snel 1 stuk chocolade in zijn mond stopte en de overige drie stukken zogenaamd onder ons verdeelde, had ik toen al een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en stond eerlijkheid hoog op mijn normen en waarden lijstje. De reep werd dan ook door mij op de gram af verdeeld onder ons drieën. Of het nou komt omdat ik de oudste ben of niet, ik vind eerlijkheid nog steeds erg belangrijk. In mijn werk hecht ik daarom veel waarde aan het gelijkheidsbeginsel.

Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere (EU) burger gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen krijgt. Het gelijkheidsbeginsel wordt gerekend tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en/of mensenrechten en is vastgelegd in veel internationale verdragen. Daar wringt de schoen: voor de bevraging van kentekens voor fiscale invordering heeft Nederland geen verdrag met andere Europese landen anders dan België en Duitsland. Hierdoor is het bevragen van de NAW-gegevens van bijvoorbeeld Polen, Roemenen, Fransen, Spanjaarden nog steeds niet mogelijk via Eucaris. Het gevolg is dat veel gemeenten de niet betalende buitenlandse kentekens niet handhaven en de invordering laten lopen. Hiermee laten Nederlandse gemeenten jaarlijks vele miljoenen liggen. Geld wat ze heel goed zouden kunnen gebruiken. Naast dat de gemeenten deze inkomsten mislopen houden deze buitenlandse parkeerders ook parkeerplaatsen bezet waardoor er geen Nederlandse, Belgische of Duitse parkeerders kunnen staan. Het resultaat? Nog meer inkomstenderving voor de gemeenten. Het vreemde is dat de uitwisseling van gegevens technisch gewoon mogelijk is vanuit Eucaris. Alle lidstaten zijn op elkaar aangesloten, maar het stokt bij de EU-brede wetgeving voor fiscaal parkeren.

Dan komt mijn eerlijkheidsgevoel weer boven. Want het is toch bijzonder vervelend als jij je parkeerbelasting betaalt of een vergunning afneemt maar er dagelijks buitenlandse kentekens in jouw stad of misschien zelfs voor jouw deur parkeren die onder het betalen van parkeerbelasting uit komen?

Vanuit Tobias Fiscaal hebben we gelukkig wel de mogelijkheid om de NAW-gegevens te bevragen van buitenlandse (EU) kentekens. Zo worden de naheffingen parkeerbelasting alsnog naar de juiste kentekenhouder gestuurd. We nemen dit proces volledig uit handen voor gemeenten. De resultaten van de invordering, na het versturen van de naheffingen aan de buitenlandse kentekenhouders, zijn erg goed. Gelukkig is het vaak geen onwil dat er niet betaald wordt, maar ligt het bijvoorbeeld aan de bebording. Voor buitenlanders is deze vaak niet duidelijk genoeg waardoor men niet snapt dat in dat gebied betaald parkeren geldt. Ook daar helpen we gemeenten bij. Door onder andere inzichtelijk te maken om welke gebieden het gaat, kan de gemeente de bebording aanpassen.

Maar hoe fijn zou het zijn als de bevraging voor alle EU-kentekens gewoon via Eucaris kan lopen? Ik gun elke gemeente het stuk waar ze recht op hebben. Als is het maar het stuk wat mijn broertje stiekem in zijn mond stak.

bron: Shutterstock