Gebieden voor verkeer zonder uitstoot vanaf 2025

maandag 12 juni 2023

Vanaf 2025 zullen er in de gemeente Amsterdam gebieden zijn waar alleen nieuwe voertuigen en vaartuigen zonder uitlaatgassen mogen rijden. Deze gebieden zijn bestemd voor taxi's, bestel- en vrachtauto's, brom- en snorfietsen en boten. Personenauto's vallen niet onder deze regeling. Dit initiatief heeft als doel om de lucht schoner te maken, de stad gezonder en stiller te maken, en waar mogelijk ondernemers en bewoners te ondersteunen.

Om schoner verkeer in de gemeente Amsterdam te bevorderen, zullen er vanaf 2025 specifieke gebieden worden gecreëerd waarin alleen nieuwe voertuigen en vaartuigen zonder uitstoot mogen rijden. Deze voertuigen werken op elektriciteit of waterstof, terwijl hybride voertuigen niet onder deze regeling vallen. Voor bestaande voertuigen zal er een overgangsregeling worden getroffen.

Brom- en snorfietsen en bestelauto's

Als voorbeeld geldt dat je in de gehele bebouwde kom straks alleen nog met nieuwe elektrische brom- of snorfietsen mag rijden. Daarnaast zullen binnen de Ring A10 enkel nieuwe bestelauto's zonder uitlaatgassen toegestaan zijn. Gemeente Amsterdam begrijpt dat deze veranderingen veel van bewoners en ondernemers vragen en dat het kosten en ongemak met zich mee kan brengen. Daarom kijken ze waar ze kunnen helpen.

Overgangsregelingen voor bestaande voertuigen

Er zullen overgangsregelingen worden getroffen voor oude voer- en vaartuigen die niet aan de nieuwe regels voldoen. Daarnaast zullen er in de stad tal van elektrische laadpunten en waterstoftankstations worden geplaatst. De gemeente verstrekt ontheffingen, bieden sloopsubsidies aan en ondersteunen Amsterdammers met een laag inkomen. Amsterdammers die een voer- of vaartuig op benzine of diesel bezitten dat onder de nieuwe regels valt, ontvangen binnenkort een brief met informatie hierover.

Reeds ondernomen acties

Gemeente Amsterdam heeft al een lange tijd inspanningen geleverd om de lucht schoner te maken en het verkeer duurzamer. In 2007 werd de eerste milieuzone geïntroduceerd en in 2009 is Amsterdam begonnen met het plaatsen van laadpunten voor elektrische voertuigen.

Op dit moment heeft Amsterdam milieuzones voor personenauto's, bestel- en vrachtauto's, bussen, taxi's en brom- en snorfietsen. Desondanks is de luchtkwaliteit in de stad nog steeds voor verbetering vatbaar.

Schone lucht en bijdrage aan het klimaat

Vooral langs drukke wegen is de luchtkwaliteit nog steeds zorgwekkend en schadelijk voor de gezondheid van bewoners. Amsterdam streeft ernaar om vanaf 2030 te voldoen aan de strenge richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit en dragen zo bij aan de wereldwijde klimaatproblematiek door de uitstoot van CO₂ te verminderen.

De luchtvervuiling in Amsterdam zorgt ervoor dat inwoners dagelijks het equivalent van ruim vier sigaretten meeroken. Gemiddeld genomen verkort dit de levensduur van een Amsterdammer met elf maanden (GGD). Vooral kinderen, ouderen en mensen die al ziek zijn, lopen een verhoogd gezondheidsrisico.

Wat is te verwachten vanaf 2025?

Vanaf 2025 zal de gemeente Amsterdam geleidelijk overstappen naar gebieden waar alleen voertuigen zonder uitlaatgassen mogen rijden. Dit betekent het volgende:

 • Dieselpersonenauto's met een emissieklasse tot en met 4 mogen de milieuzone binnen de Ringweg A10 niet meer betreden.
 • Het gebied binnen de Ringweg A10 is alleen toegankelijk voor vrachtverkeer zonder uitstoot, met overgangsregelingen voor emissieklasse 5 en 6-voertuigen.
 • De hele bebouwde kom is alleen toegankelijk voor elektrische brom- en snorfietsen, met overgangsregelingen voor oudere voertuigen.
 • Het centrum wordt een uitstootvrij gebied voor pleziervaart, met een overgangsregeling tot 2030.
 • Er komt een uitstootvrij gebied op het binnenwater voor passagiersvaart en transport over water.
 • Het gebied binnen de Ringweg A10 is voorbehouden aan uitstootvrije taxi's, met een overgangsregeling voor emissieklasse 5 en 6-voertuigen.
 • Vanaf 2025 zullen de bussen van het openbaar vervoer zonder uitstoot rijden.
 • Amsterdam zal in de toekomst ook voorstellen presenteren om touringcars schoner te maken, de uitstoot van mobiele werktuigen te verminderen en de luchtvervuiling door het stoken van hout tegen te gaan.
 • De maatregelen worden zoveel mogelijk in samenwerking met de betrokken branches ontwikkeld.

Wat staat er nog op de planning?

2028

 • Alleen uitstootvrije bestelauto's toegestaan binnen de Ringweg A10.
 • Alleen uitstootvrije taxi's toegestaan binnen de Ringweg A10.
 • Brom- en snorfietsen van vóór 1 januari 2018 mogen niet meer in de bebouwde kom rijden.
 • Overgangsregelingen gelden voor oude voertuigen.

2030

 • Alleen uitstootvrije vrachtauto's toegestaan binnen de Ringweg A10.
 • Alleen uitstootvrije brom- en snorfietsen toegestaan in de bebouwde kom.
 • Overgangsregelingen gelden voor oude voertuigen.

Ambitie voor 2030: uitsluitend uitstootvrije voertuigen in Amsterdam, inclusief personenauto's. Op dit moment is dit nog niet haalbaar vanwege het ontbreken van landelijke regelgeving. De gemeente zal rekening houden met overgangsregelingen en een latere implementatiedatum. Concrete plannen zullen naar verwachting over ongeveer twee jaar worden gepresenteerd. Voorlopig kunnen bezitters van benzine- en niet al te oude dieselvoertuigen nog steeds de stad in.

Wat vinden de Amsterdammers ervan?

Uit een recent onderzoek blijkt dat 41 procent van de Amsterdammers positief staat tegenover de overgang naar uitstootvrij verkeer in de stad, terwijl 33 procent er neutraal tegenover staat.

bron: Shutterstock