Overheid pauzeert 17 projecten en focust op onderhoud

dinsdag 14 november 2023

Het kabinet pauzeert de aanleg van 17 weg- en vaarwegprojecten, waardoor het hiervoor gereserveerde geld deels besteed wordt aan groot onderhoud van infrastructuur. Ook worden enkele aanlegprojecten wél uitgevoerd, die al in een vergevorderd stadium waren en kampen met grote prijsstijgingen.

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen spraken de afgelopen weken met regio’s over investeringen in weg, water en ov. Door de stikstofproblematiek, een tekort aan personeel, stijgende bouwprijzen en beperkte financiële middelen is het op korte termijn niet mogelijk om alle nieuwe plannen voor de aanleg van infrastructuur uit te voeren. Wel zijn een aantal projecten weer een stap verder gekomen.

De komende jaren ligt de focus verder op groot onderhoud aan de bestaande auto-, spoor- en vaarwegen, zoals de IJsselbruggen van de A12, de Friese sporen en de sluizen in de Maas. De 17 weg- en vaarwegprojecten die zijn gepauzeerd blijven wel nodig voor de toekomst, maar worden pas weer opgestart zodra de stikstofruimte, financiële middelen en beschikbaar personeel dat toelaten.

Water- en wegprojecten

Maar er zijn ook projecten die wel worden uitgevoerd. Zo wordt gestart met de verbreding van de N33 Appingedam-Eemshaven, waarvoor 250 miljoen euro is gealloceerd. Ook moet er een oeververbinding komen, om de bereikbaarheid van de haven te verbeteren en het goederenvervoer te stimuleren.

Daarnaast worden dijken versterkt en bijgebouwd tussen Baarlo en Hout-Blerick. in juni 2023 meerdere maatregelen voorgesteld die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is een taakstellend budget van 35 miljoen euro vastgelegd.

Doorfietsroutes

Afgelopen oktober zijn in de City Deal Fietsen afspraken gemaakt tussen diverse partijen dat iedereen die dat wil, makkelijk op de fiets moet kunnen stappen. Concreet houdt dat in het jaarlijkse budget van 6 miljoen euro gebundeld wordt ingezet, waardoor de komende drie jaar 18 miljoen euro geïnvesteerd wordt in nieuwe doorfietsroutes.

Investeringen in ov

Zo wordt geïnvesteerd in een snelle hov-verbinding naar de wijk Binckhorst in Den Haag. De plannen voor de snelle verbinding tussen Den Haag Centraal en station Voorburg, met een aftakking naar Rijswijk, worden verder uitgewerkt.

Het ministerie van IenW reserveerde daarnaast 6 miljoen euro om samen met de provincie Zeeland een platform voor publiek vervoer te ontwikkelen. In 2024 wil de provincie samen met de Zeeuwse gemeenten toewerken naar één systeem voor doelgroepenvervoer en openbaar vervoer. Snelle busverbindingen moeten worden aangevuld met kleine busjes naar de wijken toe. Zeeuwse reizigers kunnen via een app of via de nieuwe Zeeuwse mobiliteitscentrale hun reis plannen. Op de openbare ov-aanbesteding meldden zich onlangs geen vervoerders.

De onderzoeken naar de Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn in volle gang. Verwachting is dat deze eind 2024 worden afgerond. Voor beide spoorverbindingen geldt dat volgend jaar inwoners opnieuw betrokken worden bij het onderzoek. In de onderzoeken wordt breed gekeken naar verschillende tracés, zodat een betere kosteninschatting kan worden gemaakt.

Verder wordt station Amsterdam-Zuid de komende jaren verderontwikkeld en uitgebreid met een derde perron. Daardoor kunnen meer reizigers gebruik maken van dit station en kunnen internationale treinen hier in de toekomst halteren. De verwachting is dat de werkzaamheden voor het extra perron na 2030 kunnen starten.