Regie op mobiliteitshubs met nieuwe handreiking

maandag 5 december 2022

Foto: Shutterstock

Op steeds meer plekken verschijnen mobiliteitshubs in het straatbeeld. Het is tijd voor samenhang tussen die hubs. Goudappel ontwikkelde in opdracht van CROW en in samenwerking met APPM een handreiking die overheden daarbij helpt. 

“De handreiking is ontwikkeld op verzoek van overheden”, vertelt Nick Juffermans van Goudappel, die het document samen met Bas Scholten van APPM schreef. “Gemeenten en provincies zijn er allemaal individueel mee bezig, maar het is tijd dat er samenhang tussen al die initiatieven ontstaat en dat ze elkaar versterken.”

Reiziger centraal

De handreiking is opgedeeld in vier bouwblokken, voor lokale en regionale hubs. “We gaan van beleid naar uitvoering. Samenwerking tussen disciplines en stakeholders is noodzakelijk. De handreiking geeft niet op alles antwoord, maar wel op de vraag waar je moet beginnen.” Frans Bekhuis van CROW, opdrachtgever voor het ontwikkelen van de handreiking, vult aan: “Je moet jezelf de vraag stellen wat je wil voor de reiziger. Voor hem zorg je voor samenhang en een netwerk.”

Tot nu toe werd deelmobiliteit voor een groot deel aan de markt overgelaten. Volgens Bekhuis is het nu tijd voor de overheid om de regie te pakken. “Een hub draagt immers bij aan maatschappelijke doelstellingen, dat zijn collectieve belangen en daar moet je als overheid regie op voeren.” Was het dan tot nu toe een rommeltje? Dat gaat Juffermans te ver. “Iedereen is met de beste intentie bezig gegaan met mobiliteitshubs. Nu ontplooit het zich naar een systeem. Het wordt zaak dat er uniformiteit komt. Bijvoorbeeld in het aanbod op stations. Zodat je als reiziger weet waar je aan toe bent. Het was zeker geen onwil, maar nu is wel het juiste moment voor die regie.”

Autoluw en minder vervoersarmoede

De handreiking sluit aan op het STOMP-principe, weet Bekhuis. “Het straatbeeld werd lange tijd gedomineerd door de auto, een individuele vorm van vervoer. Deze vorm staat onder druk, we gaan naar autoluwe concepten.” Waar hubs in de grote stad kunnen bijdragen aan het verminderen van autoverkeer, kunnen hubs in kleinere steden en dorpen de sociale cohesie vergroten en vervoersarmoede verkleinen. “Juist daarom moet de verbinding tussen die hubs gelegd worden, ze moeten samengaan in een netwerk.”

De Handreiking “Naar een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en knooppunten” is onlangs gepresenteerd. Het is nu aan overheden en provincies om ermee aan de slag te gaan. Dat is niet verplicht. “Nee, maar de overheid moet dit wel op orde krijgen”, vindt Bekhuis.