Vorig jaar meer dan 1300 parkeerplekken opgeheven in Amsterdam

woensdag 15 maart 2023

De gemeente Amsterdam wil in 2025 tussen de zeven- en tienduizend parkeervakken hebben opgeheven, ten opzichte van 2019. Dat plan ligt op schema, in 2022 hebben bijna veertienhonderd parkeervakken een andere invulling gekregen, in totaal bijna vijf en een half duizend.

De gemeente maakt met een infographic inzichtelijk welke bestemming de voormalige parkeervakken nu hebben. De meeste vakken zijn gebruikt voor herinrichting, fietsparkeren of woningbouw, maar de ruimte is ook benut voor verkeersveiligheid, meer loopruimte en deelmobiliteit.