1,8 miljard nodig voor optimaal fietsbeleid

woensdag 3 april 2019
timer 2 min
Er is een duidelijke noodzaak voor inpandige of ondergrondse oplossingen voor fietsparkeren in veel steden. Dat stelt de Tour de Force, een samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland.

Tour de Force wil een schaalsprong in het fietsgebruik bereiken: 20 procent meer fietskilometers in 10 jaar tijd (2017-2027). Om de ambitie te verwezenlijken is er voor de 50 grootste steden in Nederland in die periode een bedrag van 1,8 miljard euro extra nodig. Het geld moet onder meer gaan naar inpandige of ondergrondse parkeeroplossingen. “De meeste steden hebben ook al relatief veel maatregelen hiervoor ingepland. Als steden bovenop deze geplande maatregelen nog een ambitie hebben, dan is het voor nóg meer uitbreiding van het aantal plekken, maar ook het verbeteren en moderniseren van de faciliteiten”, zo stelt het onderzoek een schaalsprong in fietsgebruik: ambities en kosten 2020-2027.

Belangrijke bouwsteen

De afgelopen maanden is onderzocht wat er de komende jaren nog moet gebeuren zo een schaalsprong mogelijk te maken. Adviesbureau TRIDÉE inventariseerde, namens Tour de Force, bij negen van de zeventien steden die samenwerken onder de vlag van de F10. “De financieringsopgave vormt, samen met de opgaven voor snelfietsroutes en fietsenstallingen bij stations, een belangrijke bouwsteen voor de 2de etappe van de 'Agenda Fiets' die 27 mei wordt gepresenteerd”, zo zeggen de initiatiefnemers van Tour de Force.

Infrastructurele maatregelen

De negen onderzochte steden geven in de komende drie tot vijf jaar gemiddeld 31 miljoen euro per stad uit aan geplande infrastructurele maatregelen voor de rijdende fiets en parkerende fiets. De meeste projecten worden voor 40 tot 60 procent uit externe bronnen gefinancierd, zoals provinciale subsidies. Verder ligt er per stad voor de komende jaren nog gemiddeld 24 miljoen euro aan gewenste projecten op de plank.

Schaalsprong

Bovenop deze geplande en gewenste projecten geven de negen onderzochte steden aan dat er voor een echte schaalsprong in fietsgebruik in de periode tot 2027 per stad in ieder geval nog een extra bedrag van gemiddeld 57 miljoen euro aan schaalsprongprojecten nodig is. Het gaat dan om maatregelen als het oplossen van grote barrières of ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en het bouwen van inpandige en ondergrondse fietsenstallingen. “Deze projecten kunnen zeker niet uit de reguliere jaarlijkse geldstromen betaald worden”, zo stelt Tour de Force.