2e Etappe voor een schaalsprong fiets

vrijdag 19 juli 2019
timer 2 min
De Tour de Force presenteerde tijdens het Nationaal Fietscongres, samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven, de '2e etappe'. Dit is een ambitiedocument met de contouren van een uitvoeringsprogramma om te komen tot een schaalsprong én koerswijziging: er moet letterlijk en figuurlijk meer ruimte komen voor de fiets.
De Tour de Force ziet vijf maatschappelijke ontwikkelingen, waar de fiets het verschil kan maken: fietsen houdt de stad bereikbaar, zorgt voor een vitaal landelijk gebied, voor een beter klimaat, voor een betere gezondheid van mensen en biedt mensen kansen.  

Doelgroepgerichte aanpak 

Het ambitiedocument onderscheidt zes type fietsers en formuleert voor elk een specifieke aanpak om vooruit te komen. 

Fietsforensen:
 • Faciliteren van de overstap fiets-ov, fiets-auto en andersom 
 • Informatie over en vergoedingen voor fietsgebruik 
 • Aanschaf van een leasefiets (vanaf 1 januari 2020 wordt dit veel eenvoudiger), eventueel in combinatie met een leaseauto of ov-abonnement 
 • Deelfietsen 
 • Voorzieningen om op te frissen, bagage veilig achter te laten en elektrische fietsen op te laden 

Logistieke fietsers:  

 • Een netwerk om snelle en zware (cargo)bikes vlot en veilig door een (stedelijk) gebied te laten bewegen 
 • Veilige en strategisch gekozen bereikbare overslaglocaties, inclusief laadfaciliteiten  

Kinderen, scholieren en studenten: 

 • Stimuleringsmaatregelen voor halen en brengen met de fiets van jonge kinderen 
 •  Aanbieden van (praktijkgerichteverkeers)educatie gericht op veilig fietsen 
 • Minder (prominente) parkeervoorzieningen voor auto’s nabij scholen en verenigingen 
 

Recreatieve fietsers: 

 • Aantrekkelijk en hoogwaardig landsdekkend routenetwerk en langeafstandsroutes 
 • Goede opstaplocaties 
 • Recreatief aanbod langs de routes 
 

Sportieve fietsers:  

 • Brede en rechte fietspaden zonder obstakels 
 •  Aantrekkelijke routes voor mountainbikers 
 • Eenvoudiger vergunningen voor toertochten 
 

Opstappers, overstappers en doortrappers: 

 • Werken aan vaardigheid en zelfvertrouwen van opstappers  
 • Beeldvorming rondom de fiets verbeteren ten behoeve van overstappers 
 • De drempel verlagen voor het gebruik van een fiets 
 • Condities scheppen om het gebruik van (specifieke types) fietsen te ervaren  
 

Voortgang

Jaarlijks brengt Tour de Force een voortgangsbericht uit en bespreekt de uitkomsten aan de Bestuurlijke Fietstafel. Dit voortgangsbericht maakt deel uit van de bestuurlijke overleggen MIRT. Periodiek voert de Tour de Force een kwantitatieve analyse uit op de fietsinfrastructuur en het fietsgebruik.  


Dit artikel verschijnt in Verkeer in Beeld 3, juli 2019. 

 
 

 

Het ambitiedocument 2e etappe werd op 20 juni in Houten gepresenteerd tijdens het Nationaal Fietscongres. In het midden staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Foto: Martin Hols/Spark.