Aan de slag met minder hinder? Volg de masterclass!

donderdag 17 januari 2019
timer 3 min
Mobiliteit in Nederland neemt toe en we gebruiken onze verkeersnetwerken steeds intensiever met alle modaliteiten. Daar komt bij dat Nederland voor een enorme golf van onderhouds- en renovatiewegwerkzaamheden staat, die voor veel meer verstoringen in het netwerk gaan zorgen. 

Ben je als wegbeheerder betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele projecten? En wil je aan de slag met een concrete bereikbaarheidsaanpak die traditionele maatregelen combineert met smart mobility? Schrijf je dan in voor de masterclass ‘Handreikingen voor een effectieve bereikbaarheidsaanpak met smart mobility’, georganiseerd door verkeersadviesbureau XTNT. 

Waar en wanneer?

  • Donderdag 7 februari 2019, tussen 10.00 en 16.00 uur.
  • Locatie: XTNT, Sint Jacobsstraat 16 in Utrecht. Dit is op loopafstand van NS-station Utrecht CS en er zijn parkeergarages in de nabije omgeving.

Praktische voorbeelden en ervaringen

In deze masterclass neemt XTNT je mee aan de hand van een aantal voorbeelden van infraprojecten, waarbij innovatieve (smart mobility)maatregelen hebben geleid tot minder hinder voor de weggebruiker en een groter draagvlak van de omgeving. Ook laten ze je zien hoe concrete maatregelen zoals de inzet van Google Maps, pushberichten, verkeersapps, sociale media en communitybuilding in de praktijk succesvol worden ingezet.

XTNT organiseert deze masterclass omdat de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan met het mobiliteits- en verkeersmanagement en bereikbaarheidscommunicatie bij Minder Hinder projecten, en vooral ook met de toepassing van innovatieve slimme tools in deze projecten. In de masterclass komen voorbeelden naar voren vanuit projecten als:

Daarnaast benutten ze de input uit de door ons opgestelde Toolbox smart mobility, waarin ze ingaan op de inzet van slimme, persoonlijke reisinformatie en tools om de hinder die weggebruikers onderweg ervaren te verminderen.

Programma

Het programma duurt van 10.00 tot 16.00 uur en een lunch is bij het programma inbegrepen. Tijdens de masterclass gaat XTNT in op vragen als:

  • Situatieanalyse: Hoe is een bepaald project gesitueerd in een gebied? Wie rijdt er allemaal en waarom? Welke knooppunten worden geraakt? We staan stil bij de waarde van floating car data analyses, hoe je deze kunt toepassen en welke tools daarvoor beschikbaar zijn.
  • Community Building en Stakeholdermanagement: Welke groepen zijn belanghebbend bij het project en welke hebben last van de uitvoering ervan? Welke werkgevers ondervinden hinder tijdens de uitvoering en op welke manier kunnen zij worden betrokken? We staan stil bij de inzet van social media voor het betrekken van stakeholders, weggebruikers en/of omwonenden. En de inzet van moderne tools voor het bouwen en onderhouden van een community met deze groepen.
  • Hinderbeperkende maatregelen in de uitvoering: Welke innovatieve hinderbeperkende tools zijn nu al beschikbaar? Wanneer zijn ze geschikt om in te zetten (en wanneer niet)? Welke innovatieve communicatiekanalen zijn beschikbaar? Hoe ziet een ‘campagneachtige’ aanpak eruit in een Minder Hinder project? We gaan bijvoorbeeld in op het tijdelijk aanpassen van navigatieapps en het versturen van pushberichten naar de smartphones van de weggebruikers op ‘jouw’ weg.

De masterclass wordt gegeven door Kai Feldkamp en Marjolein Brandt en externe sprekers van marktpartijen. Zij geven de dag graag vorm aan de hand van concrete casussen. Je kunt ook je eigen casus inbrengen. Informeer bij je aanmelding naar de mogelijkheden. Casussen van vroeg-inschrijvers worden in ieder geval behandeld.

Kosten

De kosten voor deze dag zijn EUR 495,- excl. BTW.

Aanmelden? Dat kan via deze button